Tyta je nojważniyjszo!

fot. mehaara
fot. mehaara

Zaś trza ciś nazot do szkoły. Jak sie je modym, to sie wynokwio co napochać, coby tam niy iś, a jak sie je starym to sie za szkołom cli. Jak tu dogodzić czowiekowi? Niy poradzi sie.

Srogo tyta 

Dzisio pospominomy trocha, jak to było piyrwy, za bajtla. Jo niy umia sie spomnieć jako miałach pukeltasza, jakie hefty abo blajsztifty, ale chobych jom dzisiojki w rynce trzimała pamiyntom, jako miałach tyta. Była zielono i prawie tak srogo, jak jo sama. Pamiyntom, żech sie fest myślała z niom, bo inksze bajtle miały myńsze, a skuli tego myni maszketów. Za bajtla to sie niy kapowoł czowiek tak richtig ło co z tom tytom idzie. Dali mu do rynki konsek papyndekla, wciśli rajn bombony i inksze cuda i kozali iś do szkoły. Ale czamu tela dobroci akurat w tyn, a niy inkszy dziyń? Dycki jo bych wolała dostować codziynnie tako tyta.

Niy ma leko!

Niy pedziałach se gośno, że niy wiym o co łazi, byłach rada że trzimia w rynce tyn jak to niykierzy godajom – róg obfitości. Ale, ale, po leku. Ta tyta z papyndekla miała łod samego poczontku drugi dno! Pod tom całom szokuladom i kanoldami siedzioł mały bebok i chichroł sie w nojlepsze. Czekoł aż kożdy bajtel spokopi, że te maszkety dostoł beztoż, że terozki już tak słodko niy bydzie. Łod tego dnia trza było stować rano, wyłazić spod ciepły pierziny, i tyż jak kidało abo suło z nieba, niyrozki jeszcze po cimoku. Trza było mieć wybiglowany kragel i gryzonce rajtuzy. Trza było wcisnońć do gowy roztomajte bery i wiedzieć wiela to je siedym razy siedym. Rechtory były czasym zmierzłe i kozali iś do tablicy, i człowiek już niy umioł se spomnieć, że dostoł roz tako tyta.

Co dalij?

Możno po to sie dostowo tyta i zjodo wszysko ze środka. Jak już rajn łostowo ino luft to trza tam nazot nacisnońć roztomajtych dinksów. Niy ino maszketów, ale tyż tego, czego sie czowiek nauczy w szkole. I niy godom sam ino ło tym jakie auslyndry miyszkajom kole nos, abo czamu tak je, że czowiek mo jedna gowa i dwie szwaje. Godom sam ło tym, że czowiek miarkuje se po leku kim chce łostać i kim som inksi. Ta tyta nosi sie już potym cołki życi, beztóż trza se dować pozór, co sie tam wciepuje!

Tekst:
Dominika Kochanecka

Co byś na to pedzioł?

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna heksa

Mo czorne, rozkopane wosy i czorne łoczy, kere po cimoku śwjycom choby byrny abo gwjozdy? Loto na mietle?  Niy! Bo heksa to już ni ma ta sama heksa, jak sie jom downij ludzie forsztelowali i boli sie heksy jak łognio.  Heksa  – poradzi niy tela czarować, co łoczarować – paradzi smjyniać ludzi. Mono w lepszych.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »