Ślonski Polski

Szarlota – rydułtowsko hołda

fot.  zbyszko666
fot. zbyszko666

Je taki miyjsce w Rydułtowach, kere widać już z daleka jak sie jedzie łod Rybnika, czy tyż Raciborza. To je tako pieronym wysoko górka, kero przez dwiesta lot powstowała przi grubie „KWK Rydułtowy-Anna”. Na tako górka żodyn inakszy niy powiy jak hołda.

Tam sie składuje kamiyń, kery na luft wylazuje z dołu gruby razym z wonglym. Takich hołdów na Ślonsku je pierońsko moc. Ale ta rydułtowsko je jedyno w swojim rodzaju. Nie yno skuli tego, że je jednom z nojwiynkszych i nojwyższych (bezmała 134 metry wysokości) w Europie, ale tyż mo swoi miano!

W 2007 roku zostoł rozpisany konkurs na nazwa tyj hołdy. Wygrało miano „Szarlota”. Wziyno sie to z tego, że dziesiontki lot tymu rydułtowsko gruba tak sie nazywała. Tak jom okrzciył właściciel, kery mioł cera, a kerej fest przoł. Ta cera mianowała sie Charlotte.

Po tym konkursie zostoł machnyty taki fest wielki napis „Szarlota” i cołki czas stoi na tyj berdze (bo u nas tyż tak sie godo na hołda) zamontowany. Tyn napis je praje taki wielki, jak tyn amerykancki w Hollywood. Na berdze rosnom roztomańte krzoki i stromiki, bez co „zamiyszakała” tam wszelkigo sortu zwierzyna. Som ptoki, lisy, fazany, hazoki.

fot. zbyszko666
fot. zbyszko666

Nic tam niy butluje, za to tej gowiedzi je tam fest dobrze. A butlu ni ma, bo na teryn bergi ni może se wlyź bele wto i bele kedy. Grubsko ochrona wachuje. Jednak miyjscowi niy byliby sobom jakby niy umieli tych wachtyrzy łokroczyć, bo widok jaki rozciongo sie z tyj górki je tego ryzyka wort. Przeto lezie sie na som wiyrch. Zresztom sami se to możecie w internecie łobejrzeć, bo pora ludzi wciepło tam zapis swojich wycieczek na „Szarlota”.

Je tyż pora takich zapolońców w Rydułtowach, kerzi na sportowych moplikach wjyżdżajom na som wiyrch. Przeważnie dzieje sie to w niedziela jak tej ochrony ni ma za wiela. Bez tydziyń by sie im tyn szpas niy udoł.

Jak sie jedzie cugiym relacji Rybnik – Racibórz to widać łod wschodni strony taki wylajrowany tor. Godali tyż na torgu, że mo tam powstać mini trasa narciarsko. Bydymy widzieć. Jak już bydzie gotowo, bydźcie pewni, dom Wom znać.

fot.  zbyszko666
fot. zbyszko666

Jest takie miejsce w Rydułtowach, które widać już z daleka jak się jedzie od Rybnika, czy też Raciborza. To jest taka bardzo wysoka górka, która przez dwieście lat powstawała przy kopalni „KWK Rydułtowy- Anna”. Na taką górkę żaden inaczej nie powie jak hałda.

Tam się składuje kamień, który na powietrze wychodzi z dołu kopalni razem w węglem. Takich hałd na Śląsku jest bardzo dużo. Ale ta rydułtowska jest jedyna w swoim rodzaju. Nie tylko z powodu tego, że jest jedną z największych i najwyższych (prawdopodobnie 134 metry wysokości) w Europie, ale też ma swoje imię!

W 2007 roku został rozpisany konkurs na nazwę tej hałdy. Wygrało imię „Szarlota”. Wzięło się to z tego, że dziesiątki lat temu rydułtowska kopalnia tak się nazywała. Tak ją ochrzcił właściciel, który miał córkę, a którą bardzo kochał. Ta córka miała właśnie na imię Charlotte.

Po tym konkursie został wykonany bardzo duży napis „Szarlota” i cały czas stoi na tej hałdzie zamontowany. Ten napis jest prawie taki wielki jak ten amerykański w Hollywood. Na hałdzie rosną różnego rodzaju krzewy i drzewka, przez co zamieszkała tam wszelkiego rodzaju zwierzyna. Są ptaki, lisy, bażanty, zające.

fot. zbyszko666
fot. zbyszko666

Nic tam nie hałasuje, dlatego tej zwierzynie jest tam bardzo dobrze. A hałasu nie ma, bo na teren hałdy nie może sobie wejść byle kto i byle kiedy. Kopalniana ochrona pilnuje. Jednak miejscowi nie byliby sobą gdyby nie potrafili tych pilnujących obejść, bo widok, który rozciąga się z tej górki jest tego ryzyka wart. Dlatego też wchodzi się na sam czubek. Z resztą sami możecie to sobie zobaczyć w internecie, bo parę ludzi wrzuciło tam zapis swoich wycieczek na „Szarlotę”.

Jest też parę zapaleńców w Rydułtowach, którzy na sportowych motorach wyjeżdżają na samą górę. Przeważnie dzieje się to w niedzielę jak tej ochrony nie ma zbyt wiele. W ciągu tygodnia by im się ten fortel nie udał.

Jak się jedzie pociągiem relacji Rybnik – Racibórz widać od wschodniej strony taki wyjeżdżony tor. Mawiają też na targu, że ma tam powstać mini trasa narciarska. Zobaczymy. Jak już będzie gotowa, bądźcie pewni, dam Wam znać.

Artykuł został napisany przez Zuzię Karwot z Rydułtów.

Tekst:
Zuzia Karwot

Co byś na to pedzioł?

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna rajza

Rod rajzujecie po cołkim świecie? Wrócili żeście z feryji i chcecie se powspominać? Dopiero sie wybierocie na jako rajza? Toż to je artikel dlo Wos!

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »