Somsiody

fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak

Pamiyntom, jak za bajtla, cołkom familiom podziwalimy sie na tako czesko bajka o dwóch somsiodach. Na miano im było Pat i Mat. Co to były za eple, to niy idzie ani łopowiedzieć. Sztyjc coś przi nich niy fungowało, durch coś obulyli, cołki czas coś pochali. Do teroz niy znom lepszych somsiodów, niż tych dwóch yjcli.

Trza pedzieć, że rozumu to oni niy mieli za wiela. Za to gyn MacGyvera jak nojbardzij. Jedyn drugimu by gwiazdka z nieba doł. No bo powiydzcie, wto by dzisio oddoł somsiodowi dźwiyrze ze chałpy na buda do psa, kerego on jeszcze nawet niy kupiył?

Boże pomogej, my tyż pomogymy

Downij bez somsioda ciyżko było przeżyć. I niy godom tu wcale o czasach, kiyj sie jeszcze chytało mamuty. Styknie pozaglondać do zadku yno tela, coby nasze starziki zaś miały po 20 lot. Kiej na wsi sie miyszkało, a czego brakło abo wcale w chałpie niy było, to sie cisło do somsioda. Jak wto sie budowoł abo kartofle zbiyroł, to cołko wieś przichodziyła pomogać. A jak zaś wto robiył świniobicie abo czego mioł w nadmiarze, to zawdy coś tam somsiodom podarowoł. Ludzie żyli w kupie i  jedyn drugigo znoł i niy łostawiył w potrzebie. Czynsto gynsto jak sie kaj drałowało, a somsiod w polu co robiył, to sie go pozdrowiało słowami „Boże pomogej’”. To było taki trocha pobożne powinszowani, że jak jo ci terozki pomóc ni moga, to niych ci chocioż Ponbóczek pomoge.

Dziyń dobry, dej mi pokój

Terozki niyroz ani niy wiymy, kogo momy za ścianom. W srogich blokach to już blank, bo tam tela ludzi sie sztyjc wkludzo i wykludzo, że wto by to spamiyntoł. Nikiedy yno sie poznosz, że ci z wiyrchu to radzi ale robiom prani o dziesiontej wieczór abo co naprawiajom za czi ćwierci siódma rano. Z wiynkszościom żeś je na dziyń dobry, a nikiedy nawet niy. Czowiek mo tela ludzi kole siebie, a je pieronym som. Żyjymy w czasach, kiej sie nom coroz lepszy powodzi. Im wiyncyj momy geltu, im wiyncyj mogymy kupić, tym mynij potrzebujymy inkszych. W gowach sie nom poprzewracało, skisz tego geltu. I trza nom sie opamiyntać!

Moda na somsiodów

W miastach je terozki tako moda, że sie ludzie ze sobom trefiajom, rychtujom pospołu zegródki, na kere tyż dostowajom gelt łod miasta. Nikierzy godajom, że to je gupie wymyślani i pieron wiy co jeszcze. A dyć kiedyś to było ganc normalne.

Nikierzy godajom, że majom darymnych somsiodów, ale po prowdzie czynsto nic niy zrobiyli, żeby ich lepszy poznać. Jak sie kogo niy zno, to idzie o nim fulać gupoty i pieronić. A dyć już downo kożdy zno ausdruk „Szanuj somsiada swego, móg żeś mieć gorszego”. I z tom myślom wos łostawia. Amyn!

Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »