Ausdruki (cz. 1) - Kultura - gryfnie

Ausdruki (cz. 1)

fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak

W kożdej godce, som taki powiedzynio, kere majom inksze znaczyni niż same znaczom. Łone sie mianujom idiomy. W ślonski godce takich je moc!. Godo sie na nich ausdruki. Napisza Wom sam pora. Zaczna łod tych, kere jeszcze idzie trafić, w doma abo jak sie idzie fort.

Z graczki przidom płaczki

Jak bajlte w doma bydom robić romraj przi graczkach, a oma abo starzik już majom tego butlu doś, to wnuki pewno usłyszom: „Bydziecie cicho! Bo za chwila z tyj graczki przidom płaczki”! Co bydzie łoznaczać, że taki dokazywani skończy sie larmym. Jak i to niy pomoże, to starzik powiy: „Ciście mi stond!”. Bajtlom niy pozostowo wtedy nic inkszego jak „Stracić sie z landszaftu” opie. Gorszy jak jaki wnuk zacznie starzikom szpetnie łodpowiadać, co zdarzo sie coroz czynści niż „za starej piyrwej”. Taki łepczok mo ale „niewyparzony pysk”.

Dupa w kraglu

Ja, ja, w chałupie to je kożdy mondry. A jak rechtor tego samego w szkole łodpyto z tabliczki mnożynio, to tyn stoi przi tablicy jak „dupa w kraglu”, zacznie drzistać, że niy umioł sie złonaczyć, bo niy było sztromu  i mioł cima w izbie. To mu rechtor powiy: „Fulosz  jak mulorz!”, „Niy wiyszej mi sam nugli!”, Siodej! Ajncka!”.

Cyferblat wancki cisły

Abo se weźcie taki przikłod: galan czeko, umowiył sie z frelom na banhofie. Cugiym mieli jechać na rajza. No i dziołchy jak ni ma, tak ni ma. Jak przileciała cało sparzono, to cug już pojechoł. I co wtedy jij powiy? Może jij pedzieć: „Cila zaś ci cyferblat wancki cisły, ja? Jo sam taki wysztryndzony czekom na cia a ty? No toś se „pokopała w lelujach”! Na drugi roz jak bydziesz chciała kajś jechać, to możesz mi skoczyć na pukiel! Drałuj se sama, jo póda na piwo!” Chop bydzie fest ofuczany bo Cila wdycki robi wszysko na „łostatni driker”.

Takich ausdruków sami pewno znocie moc. Som jeszcze trocha inne, kere sie niy godo do łoczów, a bardzi przi jakimś rozprowianiu. Ale ło tym, na drugi roz.

  • 16.03.2014

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.