Ślonski łobyczaje - Kultura - gryfnie

Ślonski łobyczaje

fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak

Pisali my sam już o ślonskich mianach i  ślonski godce, czyli ło tym, co momy inksze, takie fest nasze. Do tego wszyskigo idzie dociepnyć jeszcze ślonski łobyczaje. Napisza Wom pora przikładów, co my sam na Ślonsku momy, a czego ni ma kaj indzij.

Kołocz i łobiod

Taki piyrszy z ranta to mi po łepie depce ślonski, weselny kołocz. Łobdzielo sie nim przed weselym niy yno gości, kerzi bydom na weselnym fajerze, ale tyż dowo sie go somsiadom, kamratom, przocielom. Młodo para abo hohcajcfatry  obchodzom z nim pora dni przed ślubym. Na zicher musi to być paketek kołocza z syrym i makiym, pieczonym w doma abo piekarni, nigdy kupowanym w sklepie!

A co Ślonzoki jedzom w niedziela na łobiod? Kedyś było niy do pomyślynio, że może być co inkszego niż nudelzupa, a na drugi rolada, czorne kluski (abo gumiklyzjy) z zołzom, no i modro kapusta (z zeskwarzonom szpyrkom, japkiym i cebulom, zaprawiony łoctym), abo tyż z modrej, yno że dymfowanej. Oma na to godała dymfkraut. Terozki już młodzi niy trzimiom sie tego niedzielnego mustru. Jedzom roztomańte pultki.

Yno gyburstag

Na Ślonsku żodym tyż niy winszuje se w imiyniny yno na gyburstag. Pewniykiym to je z tradycji nimieckij, bo tam tyż sie obchodzi yno geburstagi. Wyjontkiym je dziyń św Barbory, patronki górników. Wtedy sie fest świyntuje. Ale najsamprzod idzie sie rano do kościoła na Mszo, podziynkować św. Barborze za opieka na dole i prosić o dalszo. Potym dopiyro hajery a i rodziny fajerujom, czy to doma czy tyż we szynku.

Na Ślonsku pieronym uroczyście łobchodzi sie 50-ty gyburstag. Abraham – bo tak sie na tyn gyburstag godo, je praje tak samo fest fajerowane jak weseli. Je i dużo jodła, picio, gebeków i szpajzów moc. Je muzyka i tańcowani.

Inksze łobyczaje

Istny Ślonzok jak wito dziołcha, czy tyż baba niy cmoko jom w rynka yno wyciongo swoja na przywitani, a baby miyndzy sobom tyż niy dowajom se kusika w lica. To tyż sie już zmiynio, bo terozki sie widzi jak młode dziołszki sie tak po gymbie cmokajom.

Zolycki za umrzitych no i na jaki juble dowo sie na Mszo jak w całej Polsce. Yno że na łofiara na około łołtorza to sie depce yno u nos. Kożdy przed Przenajświynszym klynko, potym całuje Ponbóczka i wciepuje klepoki do koszyka.

Tak to widzicie roztomili, na tym naszym Ślonsku wyglondo. Pewniykiym, jak zowżdy to bywo napiszecie pod spodkiym jaki Wy znocie łobyczaje czy tyż tradycje. Czekomy!

  • 20.10.2013

Co byś na to pedzioł?