Co idzie robić po cimoku?

Jak kto mo czas i piniondze, to moge sie po cimoku okompać we gejzerze / fot. Unsplash
Jak kto mo czas i piniondze, to moge sie po cimoku okompać we gejzerze/ fot. Unsplash

Prziszoł już tyn czas w roku, że sie coroz pryndzyj ćmi za oknym. Ani sie obejrzymy, a juzaś sie bydzie zygory przestawiać i wtynczas to już bydzie yno gorzyj: stowosz rano- cima, wyłazisz z roboty – cima. Zgupnyć idzie! Niy umi se człek ani forsztelować, jako to było downij, kiej ludzie niy mieli sztromu i niy świyciyła im byrna na wieczór. A u nos niyroz styknie, że na dwie godziny sztrom wyłonczom, choby nawet bez dziyń, i już je wielko panika. Tak po prowdzie, to ciynżko terozki bez sztromu w sztekrze żyć, ale powiym Wom, że nikiedy sie werci pogasić w izbach. A to skuli tego, że po cimoku idzie robić kupa gryfnych rzeczy.

Przynść sie na szpacyr

Eli miyszkosz na wsi, eli w mieście, to dobrze je se nikiedy na wieczór wylyź na jaki szpacyr. Idzie sie dotlynić i sie potym lepszy śpi. A tyż w nocy je wszyndy blank spokojnie i niy musisz sie co chwila szterować, eli Cie wto dugnie na chodniku abo jaki auto przejedzie. Im bardzij je cima, tym lepszy widać miesionczek i te wszystki gwiazdki na niebie. A tyż trza pedzieć, że miasta nocom fest gryfnie wyglondajom. Nikiere to nawet lepszy niż za dnia.

Obejrzeć se jaki film

Wto chocioż roz w życiu był w kinie, tyn wiy, że filmy nojlepszy sie łoglondo po cimoku. Nic nos wtynczos niy rozpraszo i skupiosz sie yno na tym, co łoglondosz. A kiej cie zmuli przi oglondaniu, to przinajmij niy musisz w nocy stować, coby iś do szaltra i zgasić światło we izbie.

Zjeś wiyczerzo przi świyczkach

W byciu romantycznym trza mieć umiar, bo wszyscy wiymy, jak skończyli Romeo i jego Julia. Ale nikiedy rychtyg fajnie je uwarzyć co dobrego, a potym se siednyć przi stole z libstom czy szacym i w spokoju se zjeść. Bez buczoncego telewizora ze zadku, bez komputera, bez mobilnioka. Lampa tyż dobrze je pogasić, a świyczki se jaki zapolić. Przi takij wiyczerzy idzie se rychtyk fajnie pogodać i mieć chwila yno do siebie.

Posłuchać se muzyki

Amerykański naukowce odkryły już chyba wszystko. Jedna ich nauka godo, że jak sie wyłonczo jedyn zmysł, to inksze lepszy fungujom. I coś je chyba na rzeczy. Kiej niy wierzysz, to legnij se w ciymnej izbie, zawrzij ślypia, na uszy dej słuchawki i puś se jako muzyka. Godom Ci, że usłyszysz te pieśniczki tak, jak nigdy przedtym. A i rachunek za sztrom przidzie myńszy.

Legnyć se z kim do wyra

Ni ma sie co dziwić, że nasze starki a starziki mieli mocka sióstr a bracików. Kiej na wieczór nie było co robić, to ludzie lygali do wyra a sie łonaczyli. Tyż sie niy ma co dziwić, bo jak sie frela z karlusym dobrze dobierom, to uciechy przi tymu moge być kupa. Bez zima to już je ganc dobry pomysł, bo jak sie człek trocha poruszo, to zarozki mu je cieplij. A po cimoku sie przinajmij żodyn niy szteruje, że mu z basa zwiso jako fałda.

Iś spać

Tela momy wszyscy do zrobiynio, że nom sztyjc brakuje czasu. Beztoż jak sie niy wyrobiomy z robotom, to idymy późnij spać abo gibko stowomy, coby ze wszystkim zdonżyć. A taki niewyspani to je pierońsko niybezpieczne. Beztoż ni ma gańby, jak roz za ruski rok pódziesz spać z kurami. One przinajmij umiom rano stanyć.

A Wy co radzi robicie, kiej sie zećmi?

Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »