„Krzikopa” – larmo po naszymu

fot. Karolina Pawelczyk

fot. Karolina Pawelczyk
fot. Karolina Pawelczyk

Przedstawiomy Wom kapela, kiero zaczła grać łod niydowna i mianuje sie „Krzikopa”, co po polsku znaczy „rów”. Majom ino trzi konski, ale jak padajom, bydzie tego wiyncyj.

Kiej byście mieli łopisać swoji grani, to ło co sie w nim rozchodzi, do kogo chcecie śnim trefić?

Rozchodzi sie ło to, żeby było richtig fajne larmo po naszymu. Larmo, kiere kajś w tych oryginalnych piosynkach jest zakodowane, ino trza je wydobyć. A trefić chcymy do kożdego, bo to som fest gryfne piosynki, a boli nos, że żodyn tego niy zno i chcymy to zmiynić!

Jak długo działocie i skuli czego żeście zaczli grać?

Działomy łod września z tymi ludziami, z kerymi teroz działomy :). A zaczli my grać skuli tego, że pora lot tymu Mateusz Dyszkiewicz wynoloz pora starych piosynek, napisoł aranżacje i niy umioł boroczek znojść muzykantów, coby to z nim zagrali. Potym na studiach (we Akademii Muzycznyj w Katowicach) poznoł Michała Paducha, pozbiyroł poru kamratów, nagrali piyrsze konski i zostawili na pora lot, bo dalij niy umieli znojść ludziów, kerzy by chcieli być w zespole. No a na wiosna 2012 znodli reszta ludziów – Dominika Skoczylas, Majka Marszałek i Pawła Tkocza, kerym sie to spodobało. No i na jesiyni my zaczli i gromy!

Jak słuchom ty pora konsków, to czuja, że tam je mocka muzyki elektronicznyj. Mom recht? Kiej byście mogli łopisać to swoji grani.

No ja, momy tam moc kompiutyrów, bo przajymy takiymu graniu, ale jest tyż hejwi metal, muzyka barokowo, trocha Igora Strawińskiego no i ślonskie szlagry na akordiómie! Robiymy to tak, że bierymy ślonski konsek i przerobiom go tak, coby było larmo :).

Wiela mocie nagranych konsków po ślonsku i czy ino po ślonsku?

Nagrane momy 3 konski, z czego jedna – Doliny – z Beskidu Żywieckiego (skuli czego ni ma to do kóńca po ślonsku), a w zanadrzu momy jeszcze dwa po ślonsku. I bydymy robić ino po ślonsku, bo jest tego masa do zrobiynio :).

Skond żeście wziyni ty konski Dolina i Hasiorki?

Kajśmy to usłyszeli, znodli melodie w śpiywnikach (Hasiorki u Adolfa Dygacza), no a robiymy tyż “nowe” konski, kiere wszyscy znajom, bo kożdy je słyszoł na wystympach na festynach (momy w przigotowaniu „Karlika” i „Gdybym to ja miała”).

A czymu sie mianujecie krzikopa?

Bo to jest richtig gryfne słowo.

To byli my – Krzikopa!

Wiyncyj ło Krzikopie tukyj:

http://www.facebook.com/pages/Krzikopa/352810184808128

http://www.krzikopa.pl

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »