Ślonski Polski

Hurdu hurdu, czyli ślonski śpiyw i jazz podług Adama Olesia

fot. Piotr Sobczak

Trzimiymy w rynkach niydowno nagrano płyta, na kierej som ślonski konski w nowym wykonaniu. Jeji prowodirym je chop ze Żor – Adam Oleś.

Nadoł ji łon miano „hurdu_hurdu”, co po polsku znaczy husiu husiu. A jak kożdy wiy, husio sie bajtle, coby nynały :) I to kolybani je piyrszym motywym na tyj płycie. Ja, ino niy myślcie, że łona je ino, coby gibko usnyć, niy niy, łona poradzi tyż postawić czowieka na nogi.

Co czowieka tukyj chyto, to to że łokładka płyty, je łobleczono w modry materiał z kierego som szyte ślonski zopaski.

Ale nojważniyjsze je to, że je z tym co nasze, swojski, czyli z pieśniami, kiere były śpiywane przez naszych prałojców. A idzie trefić do nich gibko. Styknie ino pogodać z  poroma kobiytami, kiere ty konski znajom i śpiywajom na konkursowych binach. I tak było tym razym. Radostowianki kole Pszczyny, pedziały „ja”. Łotwarły sie na ukustyczne brzmiyni instrumyntów i aranżacje, kiere teroz som na czasie.

Ja, ja, świat idzie do przodku, a ło to co stare trzeja sie starać. Toż zdo sie, że taki grani je dobrym sposobym na to, coby za sto lot znały go tyż nasze bajtle.  A bydom dziynki tym muzykantom:

 • Dominika Kontny – śpiyw
 • Adam Oleś – wiolonczela, piano
 • Tomasz Kałwak – instrumynty klawiszowe, sound design
 • Damian Kurasz – gitara
 • Radosłwa Nowicki – saksofon
 • Sławomir Berny – perkusjonalia
 • Zespół Radostowianki pod kierownictwym Jadwigi Masny

Płyta ukozała sie nakładym ślonskigo wydawnictwa Falami (http://www.falami.pl/).

Wiyncyj znojdziecie na http://www.adamoles.pl/ abo na jich facebookowyj zajcie.

 

fot. Piotr Sobczak

Trzymamy w rękach niedawno nagraną płytę, na której są śląskie utwory w nowym wykonaniu. Jej pomysłodawcą jest mężczyzna z Żor – Adam Oleś.

Nazwał ją „hurdu_hurdu”, co po polsku znaczy husiu husiu. A jak każdy wie, husia się dzieci, by spały :) I to kolebanie jest motywem przewodnim na tej płycie. Tak, tylko nie myślcie, że ona jest tylko po to, by szybko zansnąć. Nie, nie, ona może również postawić na nogi.

Co człowieka tutaj chwyta, to to, że okładka płyty, ubrana jest w niebieski materiał z którego są szyte śląskie fartuchy.

Ale najważniejsze jest to, że zawiera nasze, swojskie utwory, czyli pieśni, które były śpiewane przez naszych praojców. A można do nich trafić szybko. Wystarczy tylko porozmawiać z  kilkoma kobietami, które te pieśni znają i śpiewają na konkursowych scenach. I tak było tym razem. Radostowianki koło Pszczyny, powiedziały „tak”. Otwarły się na ukustyczne brzmienie instrumentów i aranżacje, które teraz są na czasie.

Tak, tak, świat idzie do przodu, a o to, co stare trzeba się starać. Dlatego wydaje się, że takie granie jest dobrym sposobem na to, by za sto lat znały go też nasze dzieci.  A będą dzięki tym muzykom:

 • Dominika Kontny – śpiew
 • Adam Oleś – wiolonczela, piano
 • Tomasz Kałwak – instrumenty klawiszowe, sound design
 • Damian Kurasz – gitara
 • Radosłwa Nowicki – saksofon
 • Sławomir Berny – perkusjonalia
 • Zespół Radostowianki pod kierownictwem Jadwigi Masny

Płyta ukazała się nakładem śląskiego wydawnictwa Falami (http://www.falami.pl/).

Więcej znajdziecie na http://www.adamoles.pl/ albo na jich facebookowyj zajcie.

 

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot Szymon Król

UCIECHY NA ŚWIYNTA

Kożdego roku zawdy prziłazi taki czas, kiery raduje kożego z nos. Piykne, grudniowe wieczory. Miasta łoblyczone w tysionce światełek, goiki przistrojone glaskulami. A to wszyjstko skuli tyj gryfnej okazji, kiero niyjednego rozgrzywo łod środka. Nadchodzom świynta, chned zajś bydzie wilijo.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »