Jak mieć gryfne świynta?

fot. Iwona Łach
fot. Iwona Łach

Coroz to mynij poradzymy fajrować. Człek loce jak gupi z hadrom przez dwa tydnie, schranio wszystko tak, że nawet kot mo w koszyku deka wyprano i wybiglowano. A jak już przidom świynta, to kożdy je zajechany jak koń po westernie i sztyjc yno godo “Jaki te świynta som mynczonce”. Zdo mi sie, że chyba nom sie wszystkim trocha pod deklym jaki synapsy przegrzoły. Bo niy ło to w tym wszystkim sie rozchodzi! 

Niy gorsz sie tak
Starzi ludzie godali: “Jeszcze sie taki niy urodził, coby kożdymu dogodziył”. Tyż som Ponboczek niy wszystkim przipodł do kustu – wtoś taki bez skazy dreptoł po tej ziymi, a i tak sie znejdli tacy, co Go posłali na krziż. Przi świyntach to sie blank kożdy staro, coby wszystko było na zicher. A i tak sie zawdy trefi wtoś, wto sie do czego Wom chyci. Somsiodka niy bydzie miała w zocy twoij gardiny, a ujkowi niy poszmakuje twoja zista. I co z tego? Świat sie łod tego niy zawali. Jakby sie wszystko wszystkim podobało, to by było pierzińsko nudno.

Posprzontej chałupa, ale tyż gowa 
Znom takich, co przed świyntami pucujom nawet blaty w szafkach łod dołu. O wiela niy czeko cie test biołej rynkawiczki – dej se pokój! To je chałupa a niy lazaret, sterylnie być niy musi. Jak goście do cia przidom na gościna, to niy bydom ci kukać do szranku, czy kaj tam niy wisi jako popuczono hymda. Oni przidom pogodać z tobom i sie spytać, jako sie miywosz. Lepszy dej se pozór, cobyś w gowie mioł posprzontane. Na świynta człek powiniyn być spokojny i cołki rod, a niy nerwowy, bo sie jeszcze z kim pohajoł dwa dni pryndzyj. Niy łostowiej se takich rzeczy na po świyntach, godom ci. Kiej żeś komuś szpetnie nawciepowoł, to przeproś, a jak Ciebie wto poszterowoł, to mu wybocz. Niy ma chyba nic gorszego na tym świecie jak haja bez świynta.

Ucz sie łod bajtli 
Żodyn chyba tak fest niy przeżywo świont, jak bajtle. Mono to beztoż, że one naprowda wierzom w to, że to je czas gryfny i magiczny. Dobrze by było sie tak łod nich trocha zaraziyć tom nieudowanom uciechom i uwierzyć, że rychtyk dzieje sie terozki coś ważnego.

Fajruj! 
Wysztigluj sie nawet, jak niy idziesz nikaj w gości. Twoja familijo tyż zasługuje na to, coby cie łoglondać jak sie noleży. Wyciongnijcie z byfyju szumne szolki po starce, kiere trzimiecie na specjalne łokazje. Zaproś familijo, kamratów, poróbcie co razym. Idźcie na szpacyr, poszpilejcie w co, łobejrzijcie se film abo połoglondejcie zdjyńcia. Róbcie, co Wom je zocne, ale róbcie to pospołu. Bo to je w tym wszystkim nojważniejsze. Coby fajer spyndzać z tymi, kierzy mocka dlo nos znaczom. Wtynczas kożde świynta bydom piykne.

Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »