Gody bez haje

fot. Jeff Weese
fot. Jeff Weese

Gody to je rychtyk piykny czas. Kristbaum obwieszony glaskulami a lańcuchami, lampki świycom, kolyndy grajom. Wszyscy wysztiglowani i uradowani, siodajom ku stole, som dopiyro przi zupie, a tu już wtoś zaczyno. Jedne gupi zdani, a już człekowi kaper przestowo smakować i zaczyno se myśleć, że lepszy było se sprawić tyn ajntryt na fliger a polecieć do Trynidadu i Tobago, toby przinajmij był świynty spokój. Toż ło czym niy godać przi Godach, coby sie żodyn niy zeszterowoł?

Niy godej ło gelcie

Moja mamulka zawdy godo: “Jak niy wiadomo o co łazi, to łazi o piniondze”. I coś w tym je. Nojwiynksi kamraci a nojbardzij zżyto rodzina umi sie pierzińsko pohajać o gelt. Beztoż tyn jedyn dziyń w roku ni ma co fulać abo sie asić piniondzami, bo nic dobrego z tego niy bydzie. Eli mosz ich wiyncyj niż inksi, eli mynij, dej tymu pokój. W świyntach niy ło to sie rozchodzi.

Poczkej, niych sie sami poaszom

Ci, co ni majom chopa abo baby, na zicher do kompletu z dźwiynkiym łomanego oblata słyszeli “No a jakigo szaca/libsta tam mosz?”. Ci, co już majom kogo do pory, słyszom zaś “Kiedy pieszczonek?”, “Kiedy żyniaczka?”, “Kiedy bajtel?” Ludzie, dejcie pokój. To je pieronym żadne. Prowda je tako, że niy wiysz, czamu wto je som, czamu sie jeszcze niy hajtnył eli jeszcze ni mo bajtla. Niyroz to je jakoś przikro sprawa. Kiej wto sie zakocho abo czeko na dziecko, to wiyrzcie mi, som Wom sie poasi, bo go aż bydzie miało rozpuczyć z tyj uciechy.

Dej pokój z politykom!

Zdać by sie mogło, że to je tak oczywiste jak Kewin na świynta, a jednak sztyjc sie trefiom tacy, co niy mogom se dać na wstrzimani i ciepnom jakom politycznom godkom miyndzy ciapkapustom a makówkami. Tako godka trza yno osmoleć a zarozki zmiyniać tymat, bo z tego sie nic dobrego niy przikulo. Lepszy pochwolić oma, że dobro zupa uwarzyła.

Niy zowiścij

Możesz kogo rychtyk niy umieć zdzierżyć, może wto szterować kożdo komórka, kiero mosz w ciele, ale dobrze Ci radza – niy godej źle o ludziach bez świynta (i po świyntach tyż). Niy dość, że komuś robisz krziwda, to jeszcze siebie samymu tyż, bo yno sie kisisz w tej swoij złości a zowiści. Trzimej sie zasady, że abo o kimś godosz dobrze, abo wcale.

Dziynkuj Ponbóczkowi za familijo!

Znejdom sie i tacy, co sie ło wszystko poradzom powadzić, bo to som taki typy, co yno sztyjc muszom bruździć. Na to sie nic niy poradzi. Ale kiej chcesz mieć spokój bez te Gody, to siednij ku tym stole, pozaglondej na swoja familijo i pomyśl se, jak fest żeś je wdziynczy za to, że ich mosz i co żeś łod nich dostoł. Wtynczas zarozki zrobi Ci sie lepszy i bydziesz chcioł godać yno ło dobrych rzeczach.

Gryfnych Godów!

Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »