Nowe gyszefty w Zobrzu - Kultura - gryfnie

Nowe gyszefty w Zobrzu

galeria-zabrzeProwdom je, że prawie żodyn chop ni mo tak kiej zoboczy gyszeft z łobleczynim, jak baba. Jeji łoczy robiom sie srogi, szłapy dostajom szwongu a rynce już ino czekajom coby pomaszkecić miyndzy hynklami z klajdami, galotami i inkszym łobleczynim.

I juzaś se może, bo teroz w tyn piontek 17 moja ło 10:00 je wielki łotwarci Galerii we Zobrzu. Srogi cyntrum z roztomajtymi gyszeftami, kaj kożdy znojdzie coś dlo siebie.

I bydzie tyż co inkszego niźli w kożdej inkszej Galerii – Showroom. Przyjadom małe gyszefty, tyż nasz, kierych ciyżko je trefić kożdego dnia.

galeria-zabrze-otwarcieChopom tyż niy bydzie sie mierzło. A i dlo bajtli som narychtowane graczki. Nauczom sie tańcować i na chwilka bydom tyż mogły łostać tigrami, elefantami i inkszymi zwiyrzami kiej dadzom pomalować se gymbulki.

W samym syrcu Zobrza bydzie szło sie łoboczyć jak narychtować kawa, coby gryfnie wyglondała i szmakowała. Wszyjstko, co idzie zrobić z balym pokożom Zegan and Radox, kierzy wystympowali w „Mam Talent”  a laureaci 5 edycji, Delfina i Bartek pokożom  yntki jaki idzie wyprowiać w lufcie.

Ty baby, kiere bydom chciały sie przipodobać swojim bydom mogły, kiej wybierom sie na rajza se stylistkom, kiero pokoże jim w co sie fajnie łoblyc, jako wela se dać zrobić i jak pomalować coby szwarnie wyglondać.

We wieczór, po cimoku bydzie szło łoboczyć jak gryfnie może blyndować laser i tyż posłuchać muzyki klubowej, kiero zagrajom Shaun Baker i Jessica Jean!

Toż ni ma co za wiela medytować ino przijechać do Zobrza we piontek i sobota.

Wiyncyj tukyj:
https://www.facebook.com/GaleriaHandlowaZabrze

  • 16.05.2013

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.