Gryfnie rozprawio z zespołym Chwila Nieuwagi

fot. Chwila Nieuwagi

Spotkali my sie z Martynom i Andrzejym Czech, łojcami zespołu Chwila Nieuwagi. Śiywajom i grajom ło 2008 roku. W jich kuskach usłyszeć idzie miyszanka folku, jazzu i poezji, majom tyż kuski po naszymu. Porozprowiali my sie śnimi ło śląskij godce i śpiywaniu.

Czy godocie po ślonsku?

U nas w obu domach godało się po śląsku. Częściej jednak używamy języka polskiego. Obserwujemy coraz większe ubóstwo językowe. Brak kontaktu z dziadkami powoduje, że nie używa się słów, którymi oni się posługują.

Czy teroz to je gańba godać po ślonsku?

Absolutnie nie. To jest powód do dumy, to jest dodatkowe bogactwo językowe. Godanie staje się atrakcyjne. Używanie języka polskiego wiąże się z poziomem formalnym. Godanie po śląsku łamie tą barierę. Powoduje zacieśnienie więzi międzyludzkich. Od dziecka jednak byliśmy kształtowani w przekonaniu, że jest to element wstydliwy. W podstawówce w latach 90-tych było to nagminnie karane.

Co na Wos podziałało, coby śpiywać po ślonsku?

Pomysł narodził się dużo wcześniej. W zasadzie chcieliśmy napisać coś po śląsku, żeby odkłamać muzykę śląską, która została zarezerwowana dla disco polo. Był to dla nas eksperyment. Nie mieliśmy pewności, czy to się przyjmie. Każdy kolejny koncert i wykonanie tej piosenki było odbierane z ogromną radością. To nas zmotywowało do tworzenia kolejnych utworów. Zależy nam na sięganiu do korzeni, szukamy inspiracji ludowych. Chcemy wykonywać muzykę śląską taką, jaką ona była, lub przynajmniej jak najbardziej zbliżoną. Pieśni wykonywane były a cappella w skali zbliżonej do lidyjskiej. Te pieśni są dla nas atrakcyjne. Taką muzykę chcemy tworzyć.

Skond żeście wziyni pomysł na „Pedziała mi matka”?

Rozmawiamy ze starszymi ludźmi. Słuchamy ich historii. Pan Czesław Żemła, ludowy artysta podrzucił nam niedawno legendę o Ramży, o górze Ramżuli w Czerwionce. Zaczynamy właśnie pracę nad tą balladą. Zaś sam pomysł na „Pedziała mi matka” zaczerpnęliśmy z legendy ludowej opisanej w książce „Warkocz pokoleń”, Aleksandry Ostroch – jest to pierwsza saga śląska.

Czy myślicie nad inkszymi kuskami?

Pracujemy właśnie nad nowym utworem pochodzącym z Suszca z końca XIX wieku: „Już tu nocka”. Usłyszeliśmy go w wykonaniu chóralnym. I postanowiliśmy, że spróbujemy zaprezentować go tak, jak mógł być śpiewany w momencie jego żywotności. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wykonać go autentycznie. Instrumenty, na których gramy, nie są ludowymi. Próbujemy zrobić to w sposób jak najbardziej prawdziwy.

Ło czym je ta pieśniczka?

To jest śląski romans. O chłopaku, który przychodzi w nocy do dziewczyny.

Jak wyglondajom Wasze koncerty?

Jeżeli tylko to możliwe zapraszamy publiczność na scenę. To jest ciekawe doświadczenie dla odbiorców. Zaburzona jest wtedy bariera między estradą a widownią. Odbiorcy uczęstniczą w powstawaniu muzyki. Osoba, która stoji bliżej bębna, mocniej doświadcza jego brzmienia. To jest lepsze doświadczanie muzyki, niż słuchanie dźwięków z głośników. Dla nas taki sposób przekazu jest przyjemny. Jesteśmy wtedy swobodni, rozmawiamy między sobą. Odbiorca również czuje się dobrze, czuje się dowartościowany. W sytuacji, w której nie ma sceny, nie ma stresu.

Myślicie nad wydaniym płyty w całości po ślonsku?

Chcemy wydać dobrą płytę, na której będą dobre kawałki zarówno po śląsku jak i w języku ojczystym.

Dziynki piykne. Winszujymy Wom powodzynio i jak nojwiyncyj słuchaczy.

Zapraszomy tyż na jich koncert w Rybnickim Cyntrum Kultury 22 moja ło 19:00.
Zagrajom i zaśpiywanom z Adamym Ziemianinem.
Ło koncercie poczytocie tukyj: http://www.rck.home.pl/wp_rck/

Wiyncyj ło zespole na jich zajcie: www.chwilanieuwagi.pl

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

Fot. Jonny Clow

Skond sie wziyno nikaj?

Jeszcze sie taki na świecie niy narodził, coby wiedzioł, kaj to je to nikaj. Kożdy sie ino pyto: „Kaj idziesz?” a ty ino godosz – nikaj. Som przeca tego niy wiysz.

WIYNCYJ »

tracy-thomas-56810

Ślonskie filmy

Godajom że ciynżko zrychtować dobry film o  naszym Hajmacie. Momy co prowda trocha klasyków, choby i “Paciorki jednego różańca” K.Kutza abo “Angelus” L. Majewskiego nale ciynżko znolyź teroźniyjszy film kaj poradzom godać po naszymu.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Brateringi

Som taki harynki, kierym niy poradzi żodyn inkszy ślyź. Godom ło brateringach czyli śledziach zielonych w zalewie octowej. Jejich smak bydzie radowoł kożdy hyrtoń.

WIYNCYJ »