Być choby bajtel

fot. Laura Aziz
fot. Laura Aziz

Starzi ludzie zawdy godali, że dzieci i ryby głosu niy majom. Myśla, że to ni ma dobrze tak godać, bo bajtle nos mogom mocka rzeczy nauczyć, o kierych my, starzi, zapominomy. Tak tyż z łokazje dnia bajtla dowomy Wom lista rzeczy, na kierych sie dziecka znajom lepij niż profesory i filozofy.

Byci szczyrym

Bajtle majom blank w nosie, co se wto ło nich pomyśli, bo w takim wieku som wiynksze zmartwiynio niż to, co ludzie pedzom – dejmy na to jak sie dowiedzieć, czy w kilszranku po zamknyciu dalij świyci światło. Dziecko ci powiy prowda, bo nie zważo na – jak to sie szumnie godo – konwynanse. Łod bajtla sie dowiysz, czy wto sie sprawuje dobrze abo źle i czy ta kiecka dobrze na ciebie leży, czy ni. Potym sie bajtle dowiadujom, że byci szczyrym niy zawdy sie łopłaco, beztoż zaczynajom cyganić. I to je chyba jedno z nojbardzij przikrych rzeczy na tym świecie.

Skupiyni na jednej rzeczy

Terozki je w modzie “multitasking”, czyli robiyni tysionca rzeczy łoroz. Mosz warzyć łobiod, a w miyndzyczasie ćwiczyć pilates. Jak jedziesz do roboty, to w autobusie czytej co abo słuchej jakij mondrej godki na słuchawkach. Przi biglowaniu puś se dokumynt o wojnie w Ugandzie. Wykorzystej kożdo godzina, minuta, sekunda. Broń Boże niy rób yno jednej rzeczy naroz, bo to je marnotrawiyni czasu. Ogupnyć idzie, forgot. No szczyńści bajtle jeszcze niy som zmaraszome takim myślyniym. Taki mały człowiek poradzi sie dwie godziny bawić łobiyrkom z kartofla i cołki dziyń siedzieć w kartonie z papyndekla i udować, że leci na miesionczek. Pochłonyty je całkowicie tym, co akurat robi. I myśla, że to je dobre, bo jak z tobom bajtel godo, to tyż sie skupio yno na tym. A niy sprawdzo piyńc razy mobilnioka w tym czasie.

Przoni wszystkim

Jak cie bajtel mo rod, to guzik obchodzi, czyś je z prawicy, lewicy, czy jeszcze z jakij inkszej zorty. Niy dbo tyż ło to, czyś je wierzoncy, czy ni, czy mosz skóra bioło, żółto abo czorno. Bajtel cie widzi choby ryntgyn bez cołki ty warstwy, kiere dorosłych ludzi niyroz trzimiom łod cia z dalyka. Łony samo łocynio, czyś je wort godki śnim, czy ni. Jak żeś podpod, to yno bez to, żeś mu co gupigo pedzioł abo zrobiył a niy bez to, że wyglondosz abo robisz co inakszyj niż on.

Byci rod skuli małych rzeczy

Jak se tak kogo spytosz, coby mu jeszcze było potrzebne do szczyńścio, to niyroz sie dowiysz, że wiynkszej chałpy, lepszego auta, podwyżki i wczasów na Mauritiusie. A bajtlom styknie, że weźniesz ich na loda, przejedziecie sie bankom i poleżycie razym na trowie. Powiydzcie, czy te dziecka niy wiedzom ło szczyńściu wiyncyj niż my? Tak sie niyroz zapomnymy w tym szporowaniu na rzeczy srogi, że zapominomy ło tych małych uciechach. A dyć to ich je w życiu wiyncyj niż tych wielkich, szumnych chwil.

Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »