Ślonski Polski

Swojski buchty

fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak

 

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.
Je prowda tako, że chyba ni ma takigo na świecie, kierymu tyn maszket by niy posmakowoł.
I pasuje go zjeś na słodko posute cimtym i cukrym abo z zołzom borówkowom.
Tak czowieka czasym nojdzie na co inkszego i ni ma to, że ino jak je jesiyń abo zima. Cołki rok prziłazi smak na buchty. Beztóż kiej mocie czas, coby se jich zrobić samymu a niy kupować gotowych, godom jak to sie zawdy jich u mie w doma robiło:

 

fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak

 

Co nom bydzie potrzeja:

 • 1 kg mołki
 • 5 dag drożdży
 • 3 jajca
 • 1,5 szklanki mlyka
 • 1/2 kostki masła
 • 3 łyżki cukru
 • 1/2 krauzy borówek
 • puding wanilkowy
 • cimt do posucio
fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak

 

Jak to sie robi:

 1. Masło roztopić w gorczku i dać do ochłodniyńcio, ale coby zaś za zimne niy było. Musi być letni.
 2. Mlyko troszka podgrzoć ale niy za fest. Drożdże wciepać do tego mlyka, dociepać cukier i pomiyszać tak, coby sie rozpuściły. Kiej mlyko bydzie za gorki to sie Wom zwoży i niy bydzie to dobre.
 3. Mołka wsuć do miski, wloć ta zajzojera z mlyka, drożdży, masła.
 4. Nadkryć dekom kuchynnom i czekać trocha aż sie to zacznie ruszać.
 5. Kajś po 20 min dociepać jajca i wszyjstko dobrze wymiyszać.
 6. Trzeja miyszać tak kajś ze 30 min tak coby pokozały sie taki bomble z luftym. I znakiym tego, że je dobrze wymiyszane bydzie to że ciasto bydzie sie łodklejać łod rynki i że jak sie na niego naciśnie to łono sie bydzie dźwigać ku wiyrchu.
 7. Na stolnica wysuć trocha mołki, i poleku łodrywać konski tego ciasta i rozkulać nudelkulom. Wykrować szolkom kółeczka i ukłodać jich na czystyj ściyrce kuchynnyj. To jeszcze fajnie urośnie.
 8. Wloć woda do gorka, przikryć go pieluchom, przewionzać szpagatym abo gumom. I jak bydzie wreć, to poukłodać ty kluski na wiyrch. Przikryć miskom. I warzić tak z 10 min. Idzie dugnyć patyczkiym coby łobejrzeć czy już som gotowe i czy na patyczku niy łostało ciasto.
 9. Wyłożyć na talyrz i poloć zołzom z borówek. Kiero sie robi tak, że borówki zaważo sie pospołu z pudingiym i wszysjtko fajnie blynduje.
 10. Idzie tyż poloć masłym, posuć cukrym i cimtym.
fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak


Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna klopsztanga?

Kiej sie zastanawiocie kaj sie downiyj na Ślonsku łozprawiało na roztomajte temat, łod wspominków po polityka to momy dlo Wos łodpowiedź! Przi klopsztandze!

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Karminadle

Je u nos takie jodło kiere niy mo yno jednygo miana: kabinadel, karminadel abo jeszcze  inakszyj? Jakby go niy mianować to nojlepiyj smakuje na Ślonsku!

WIYNCYJ »