Swojski buchty - Warzyni - gryfnie

Swojski buchty

fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak

 

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.
Je prowda tako, że chyba ni ma takigo na świecie, kierymu tyn maszket by niy posmakowoł.
I pasuje go zjeś na słodko posute cimtym i cukrym abo z zołzom borówkowom.
Tak czowieka czasym nojdzie na co inkszego i ni ma to, że ino jak je jesiyń abo zima. Cołki rok prziłazi smak na buchty. Beztóż kiej mocie czas, coby se jich zrobić samymu a niy kupować gotowych, godom jak to sie zawdy jich u mie w doma robiło:

 

fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak

 

Co nom bydzie potrzeja:

 • 1 kg mołki
 • 5 dag drożdży
 • 3 jajca
 • 1,5 szklanki mlyka
 • 1/2 kostki masła
 • 3 łyżki cukru
 • 1/2 krauzy borówek
 • puding wanilkowy
 • cimt do posucio
fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak

 

Jak to sie robi:

 1. Masło roztopić w gorczku i dać do ochłodniyńcio, ale coby zaś za zimne niy było. Musi być letni.
 2. Mlyko troszka podgrzoć ale niy za fest. Drożdże wciepać do tego mlyka, dociepać cukier i pomiyszać tak, coby sie rozpuściły. Kiej mlyko bydzie za gorki to sie Wom zwoży i niy bydzie to dobre.
 3. Mołka wsuć do miski, wloć ta zajzojera z mlyka, drożdży, masła.
 4. Nadkryć dekom kuchynnom i czekać trocha aż sie to zacznie ruszać.
 5. Kajś po 20 min dociepać jajca i wszyjstko dobrze wymiyszać.
 6. Trzeja miyszać tak kajś ze 30 min tak coby pokozały sie taki bomble z luftym. I znakiym tego, że je dobrze wymiyszane bydzie to że ciasto bydzie sie łodklejać łod rynki i że jak sie na niego naciśnie to łono sie bydzie dźwigać ku wiyrchu.
 7. Na stolnica wysuć trocha mołki, i poleku łodrywać konski tego ciasta i rozkulać nudelkulom. Wykrować szolkom kółeczka i ukłodać jich na czystyj ściyrce kuchynnyj. To jeszcze fajnie urośnie.
 8. Wloć woda do gorka, przikryć go pieluchom, przewionzać szpagatym abo gumom. I jak bydzie wreć, to poukłodać ty kluski na wiyrch. Przikryć miskom. I warzić tak z 10 min. Idzie dugnyć patyczkiym coby łobejrzeć czy już som gotowe i czy na patyczku niy łostało ciasto.
 9. Wyłożyć na talyrz i poloć zołzom z borówek. Kiero sie robi tak, że borówki zaważo sie pospołu z pudingiym i wszysjtko fajnie blynduje.
 10. Idzie tyż poloć masłym, posuć cukrym i cimtym.
fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak
 • 09.07.2018

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.