Ślonsko kopa - Warzyni - gryfnie

Ślonsko kopa

Łod niydowna zaczła nom po gowie chodzić ślonsko kopa. Zaczli my medytować, skond łona sie u nos na Ślonsku wziyna. Jak my sie dowiedzieli łod poru kucharek i przocieli ślonskigo warzynio, kopa to je maszket, kiery je podowany łod niydowna, bezmała łod lot siedymdziesiontych i nojwiyncyj na weselach.

A zaczło sie łod tego, że kierejś kucharce, kierej sie fest śpiychało śleciała na zol zista i to co sie ino doło, pozbiyrała do kupy i złonaczyła z tego tako kopka. Inksi zaś padajom, że jak sie kroło na weseli kołocz, to tych kusków z kraja sie niy dowało weselnikom, ino sie to łodkrowało i ukłodało na talyrz, coby sie nic niy zmarnowało i robiło tyż tako kopka.

Toż jak to naprowda było? Łostawiomy Wom do przemyślunku a my sie bierymy za robota.

fot. gryfnie

Co potrzeja?

Biszkopt:

 • 3 jajca
 • pół szklonki cukru
 • wiyncyj niźli pół szklonki mąki
 • pół łyżeczki bakpulwru

Krym:

 • 3/4 kostki masła
 • 3 jajca
 • 1/2 szklonki cukru
 • cukier waniliowy

Inksze:

 • łorzechy, mandle, rozinki
 • szpyroń
 • biksa ze pfyrzichami
 • śmietonka do ubicio
 • łowoce na jaki ino sie mo szmak

Toż bierymy sie do roboty:

 1. Nojprzód biszkopt.
  Biołtka łodzielić łod żółtek. Ubić biołtka na piana, poleku dodować cukier, potym po jednym żółtku. Mąka wymiyszać z bakpulwrym. Po troszyczce wsuć mąka do tyj masy i wyrobiać aż sie pokożom taki banie. Forymka wyłożyć papiórym i ciasto fajnie na nij rozprowadzić. Dalij wrazić jom do bratruły nagrzonyj do 170 stopni i piyc ze 40 minut. Upieczony biszkopt łostawić do łochłodniyńcio a potym wrazić do komory abo kaj je zimno i łodczekać śnim jedyn dziyń.
 2. Na drugi dziyń złonaczyć krym.
  Masło utrić łosobno. Jajca ubić z cukrym i cukrym waniliowym. Dodować je poleku do masła, tak długo aż sie wszysjtko fajnie ze sobom złonczy.
 3. Co dalij?
  Biszkopt pokroć na poski. Ułożyć na talyrzu ty poski na łokrongło, pokropić je szpyroniym i sokiym z tych pfyrzichów. Na to dać krym i ty łorzechy, mandle i rozinki i zaś połukłodać poseczki, pokropić, masa, łorzechy i formować to wszyjsko w tako kopka. Na kopa dać bito śmietonka i poukłodać owoce jak sie ino mo w doma.

Trzeja ta kopa gibko zmaszkiecić bo na drugi dziyń niy czuć już szpyroniu i tak dobrze niy bydzie już szmakować.

 • 20.10.2012

Co byś na to pedzioł?