Kluski śląskie - przepis - Warzyni - gryfnie

Kluski śląskie – przepis

kluski-śląskie-1kluski-śląskie-2kluski-śląskie-3kluski-śląskie-4kluski-śląskie-6Kluski ślonski, gumiklyjzy, biołe klyjzy, gałuszki, hałeczki tak mianuje sie maszket, kiery je podowany razym z modrom kapustom i roladom na ślonskich stołach łod pokolyń.

Ale ni ma to zaś taki dani na beztydziyń. Podowo sie jich łod świynta. Toż abo na niedziela, abo na weselach, krzcinach i inkszych godach.

A jak sie jich robi? Dowomy Wom tako receptura, kiero znomy z doma.

Co potrzeja:

 • 1kg kartofli
 • 3 jajca
 • mołka kartoflano
 • sól

Toż bierymy sie do roboty:

 1. Nojprzód trzeja uwarzić kartofle. Nojlepij je łod razu lekutko posolić.
 2. Kiej bydom uwarzone, łodcedzić i łod razu, kiej som gorkie, przecisyć przez praska do wielij miski.
 3. Dalij podzielić jich na 4 czyńści i jedna wyciongnyć na wiyrch na ty trzi inksze. W to prozne miyjsce wsuć mołka kartoflano
 4. Wbić jajca i lekutko posolić, kiej by sie łokozało, że som mało słone.
 5. Wszyjstko wymiyszać na jednolito masa.
 6. Dalij już ino łostało kulani klusek. To jaki łony majom być wieli, je zależne tak naprowda łod Wos. Nojlepij ukulać taki średnij wielkości.

To sie Wom może przidać:

 • Ci kierzi majom wprawa, bierom ciasto łod razu  na dwie kluski i kulajom dwie.
 • Niykierzy robiom w nich tyż tak małe wgłymbiyni, coby potym wloć do pojszodka zołza. Inksi zaś łostowiajom je kulate.
 • Klusek lepij niy robić z młodych ziymioków, bo ty som fest wodnite i sie mogom rozłazić.
 • Im barzij swojski jajca, tym kluski lepij szmakujom i majom fajno żółto barwa.
 • Dejcie pozór z warzynim klusek. Kiej woda napocznie wreć, trzeja przykryńcić łogiyń. Ty kluski majom tak pyrkać bez ty pora minut, a niy sie warzić na wielim łogniu. Rozchodzi sie ło to, coby sie niy rozwarziły. Bo wdycki bydom fest miynki i sie rozlezom. Dejcie tyż pozór, coby jich za długo niy warzić, bo tyż sie Wom rozważom. Co jakiś czas trzeja je tyż przemiyszać, coby sie niy pokleiły.
 • Kiej już bydom dobre, to trzeja je wyciongnyć z gorka i dać na miska. Coby sie tyj troszki wody śnich pozbyć, nojlepij noprzód wzoś mały talyrzyk dać go nałopy do miski i na to ty kluski. Ta Woda z klusek Wom łodciecze pod tyn talyrzyk.

A u Wos tyż sie tak robi kluski?

fot. gryfnie

 • 20.01.2013

Co byś na to pedzioł?