Hauskyjza - Warzyni - gryfnie

Hauskyjza

Fot. Iwona Łach
Fot. Iwona Łach

Ludziska jeżdżom po świecie i kosztujom roztomańte maszkety z kożdego kraju, do kerego pojadom. Radzi tyż majom roztomańte kyjzy i syry, a już durch taki lokalne, co to sie je robi yno w jednym miyjscu na świecie. Momy beztoż wszystki te camemberty, parmezany, lazury i oscypki. Ale coś mi sie zdo, ża trza ludziom przipomnieć, że my tu na Ślonsku momy swoja własno kyjza – hauskyjza. Beztoż zostawiom wos z przepisym, cobyście se mogli tako hauskyzja zrobić i pomaszkecić trocha.

Co nom bydzie trza do hauskyjzy?

  • bioły syr
  • kminek
  • żółtko

Ciynżko pedzieć, wiela tego wszystkigo wziońć, bo to zależy, wiela tej hauskyzjy chcecie namiyszać. Na pół kostki biołego syra styknie łyżyczka kminku i jedne żółtko.

Jak sie to warzy?   

  1. Bioły syr cza wciepnyć do miseczki, rozbadźgać widełkom i wymiyszać z kminkiym. Miseczka trza wziońć tako, co jom nie bydymy przez pora dni potrzebować. Jak to już wymiyszomy, to odstawiomy tak na tydziyń, niech se to leży. Bele nie dować tego do zimnego, bo nom sie z tego hauskyjza nie zrobi.

  2. Jak już to trocha odstoło, to przekłodomy ta masa do metalowej miski, wlywomy woda do gorczka i ta metalowo miska stawiomy na tym gorczku, tak coby nom woda podgrzywała dno miski.

  3. Jak nom woda zacznie wreć, to sie tyn syr zacznie trocha ciongnyć, to wtedy dociepujymy żółtko i sztyjc fyrlomy, aż sie to wszystko pomiyszo.

  4. Jak już to bydzie jako tako wyglondać na jedna masa, to przekłodomy do jakij asjyrtki abo forymki i czekomy, aż to ochłodnie. Potym to już idzie kroć i jeść.

  • 26.10.2014

Co byś na to pedzioł?