Ajnlauf - Warzyni - gryfnie

Ajnlauf

fot. Iwona Łach
fot. Iwona Łach

W ślonskij chałpie w niedziela zawdy je nudelzupa! I czasym sie zdarzo, że sie nawarzi do nij za mało nudli a zupy je tela, żeby szło pół chałpy wykarmić tyż w poniedziałek. I rozchodzi sie tyż ło to coby sie nic niy zmarnowało, pra. Skisz tego idzie zrobić coś takigo fest dobrego co u nos nazywomy ajnlauf a kaj indzyj lane ciasto. 

Jak bajtle niy chcom jeść jajca, to idzie jim go dać w tym ajnlaufie. I jo go tak dowom niy ino do nudelzupy, ale do prawie kożdyj i takij z gymizami i tyż łogórowej.

A potym jeszcze idzie sie z bajtlami podziwać na to co wyńdzie i znojść w nij pieska, abo jakigo konika. Jak tak sie zrobi to żodny syropy niy bydom potrzebne coby dziecka zaczły jeść. A takom zupom z ajnlaufym se idzie na prowda pojeść i zatkać!

Co nom bydzie trza do ajnlaufu?

 • 2 jajca
 • 3 łyżki mołki
 • wody tak „na łoko”

Jak to sie robi?

 1. Jajcami trzeja trzasnyć ło stół coby sie potrzaskały.
 2. Wloć jich do szolki abo jakij salaterki.
 3. Dać do nich ta mołka i rozfyrlać. Nojlepij to sie robi widełkom. Idzie tyż łeżyczkom.
 4. Kiej sie łokoże że je to za gynste trzeja kapnyć trocha zimnyj wody i dalij fyrlać. Rozchodzi sie ło to coby sie taki grudki niy porobiły.
 5. Jak już to bydzie, taki jak mo być, czyli niy za gyste ani niy za rzodki wlywomy go bez widełka na zupa, kiero sie musi wreć.
 6. Bydziecie widzieć, że jak sie bydom robić na tyj zupie taki żółty pierzinki, to żeście som w doma i to je to!
 7. Na som koniec trzeja to jeszcze trocha wymiyszać łyżkom, coby sie niy pozlepiało.

A u Wos w doma sie robi ajnlauf?

 • 02.10.2016

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.