Jeżech stond #3 – Robert Talarczyk

 

Z Robertym Talarczykiym pogodali my ło tyjatrze po ślonsku i ło tym, jak był bajtlym.

Robert Talarczyk – reskiruje Tyjatrym Ślonskim w Katowicach, rychtuje tyjatry i som tyż gro na roztomajtych binach. Idzie go dejmy na to łoboczyć w „Cholonku” – tyjatrze po ślonsku, ło Ślonsku i ło Ślonzokach, kierego już zoboczyło moc ludzi.

„Jeżech stond” to filmy, w kierych wystympujom Ślonzoki, kierzy robiom festelnie gryfne rzeczy i przi tym poradzom godać po naszymu.

Nakryńcił: Radosław Kaźmierczak
Muzyka: Sambor Kostrzewa, Michał Lipiński

Łodwiydź nos na facebooku: facebook.com/gryfnie

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. Jeff Weese

Gody bez haje

Kiej sie cołko familijo trefi pospołu bez Gody, to zawdy je ło czym godać. Tymatów do łosprowki je moc, pra. Ale som taki, ło kierych lepij niy łozprawiać, bo idzie se fest zaszkodzić, abo gorzyj jak potym je haja.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Ajnlauf

Ajnlauf to je istny maszket i idzie go dać do kożdyj zupy. Bajlte jak uwidzom takigo konika abo pieska w zupie z ajnlaufym, to na pewno zjedzom wszyjstko, co sie jim uwarzi.

WIYNCYJ »