Słowa, kiere sie tyczom przonio – konkurs

fot.Pixabay
fot.Pixabay

Moja ty roztomiło, Jo Ci tak fest przaja, że bych cie kompoł a ta woda piył. Mój ty dzióbeczku złoty, pódź sam ku mie. Wiela razy sie słyszy jak tak se młodzi piyknie godajom i maszkecom ku tymu. I ło to sie rozchodzi, trzeja se przoć wiela wlecie, bo życi je jedno. Tych słów, kere sie tyczom przonio je moc. Skisz tego zrychtowalimy konkurs w kierym godomy ło tym naszym ślonskim przoniu. 

Zolyty

Fto z nos niy zolyciył? Na zolyty synek przychodziył sie zawsze z fanjym gyszynkym. Ale dziouszkom sie nojlepi podoboł kwiotek, kiery synek urwoł som – czasym z trownika a czasym z łgrodu abo z kwiaciarnie. A nojlepi smakowały dziubki dowane po kryjomu jak sie szło po ćmoku na szpacyr. A jak sie juz usłyszało “przaja ci” to hercklekoty były take, co az deklym ruszało. Piyknie było

/Teresa z Piekor Ślonskich/

Libsta, kawa, zista i bajtel

Bo na Ślonsku drogie Panie
Pszajać sie to jest kochanie
Szmaterloki w brzuchu mocie
Jak nawzajym sie pszajocie
A na Wasze całowanie
To sie godo zaś kusianie
Chop do dziołchy godo libsta
Na zolytach mo kawa i zista
Bo zolyty to spotkania
Łod wieczora aż do rana
Owoc tego wszystkim znany
To mały bajtel je kochany
Dziołchów na tym świecie wiele
NojGRYFNIEjsze ślonski frele.

/Marcin z Rybnika/

Kuszlować abo mamlać

U mje w chałpie zowdy godało sie “kuszlować” i “mamlać” (w znaczeniu dować sie kusiki), kere to słowa mom dzisiej fest rod.No i tak sie myśla, eli je cosik gryfniejszego łod kuszlowania sie ze libstom… To jes taki moment, w kerym synek i dziołcha rozumiejom sie bez słów, niy zaglondajom na zygor yno genisujom sie chwilom. Wtoś pedzioł, że kuszlowanie to jes takie ciche “jo Ci przaja!”. A jak som my jeszcze bajtle i zolyty nom nie w gowach, to kuszlujemy sie z mamulkom. No i słowo “mamlać się”… Czynsto słysza łod starych ludzi, co jadąc autobusem i widząc jak jakoś frelka durch yno dowo kusiki swojemu szacowi, godajom: “Kuknij sie Trudka – łoni sie yno mamlajom. Ta dziołcha mu ani dychać niy do.” Ale tak richtig, to ta oma jes zowistno, bo tyż by tak chciała.

/Oskar z Tarnowskich Gór/

Fet do boncloka

Nie starczy godać, że sie komu przaje. Fanzolić i łonaczyć kożdy umie. Trza być do kupy przez dugie lota: łod frelki i karlusa po starka i starzyka. To przajanie musi sie roztapierzać na cołki życie, na kożdy dzyń i ćmok. To przajanie nie może dać sie poszelontać łod nikogo. Toć, Łona i Łon muszą być jak yjza i przwierać do sie jak fet do boncloka. No to pyrsk ludkowie, przejcie sie blank mocno i kożdy dzyń halajcie?

/Irena z Bierutowa/

Hercklekoty i amlot

Słowa kere kojarzom się z przoniem to napewno som ZOLYTY czyli tako randka libsty z szacym (narzyczonej z narzeczonym)
Dać DZIUBKA, albo KUSIOLA czyli się pocałować. Mieć HERCKLEKOTY czyli mocne bicie serce jak się w kimś zakocho.
MASZKETY czyli słodycze dla ukochanego no i BLUMY czyli kwiatki kiedy chop daje je swojej frelce.
CICIAĆ SIĘ czyli mówić czułe słówka “jak jo ci przaja”, “ale z ciebie fajno frelka”. No i AMLOT to pierścionek kiedy szac się oświadczo libście.

/Klaudia z Mikołowa/

Kusik

Niy wiym czy znojdzie sie tukej chocioż jedyn taki, kiery nie lubi dować i dostować mocki kusikow. To je chyba nojgryfniejsze (zarozki po słowie galoty) słowo ślonskie. Jo jak prziłaża do dom po nocnyj szychcie, a lygna se kole mojij ślubnyj we zagrzonym pryku, to taki kusik smakuje lepij niż oplerki na śniodani:) bo tak ij przaja :)

/Daniel z Gostyni/

Nelki, Farbiczki, Mlycze

Tulpy, Rouze, Nelki… to sum kwiotka co dziołchy fest kochajum. Atoli jak szac natargo na polu Farbiczków, Gynsi pympków, Mlyczów i wyłunaczy gryfny bukiet z tego, to dopiyro libsta mo fest hercklekoty i takiymu chopowi bydzie kusikowała i przajała przez cołki czos… Pra?;)

/Marek z Zawadzkiym/

Jo Ci przaja

-Idziesz na plac?
-Ja.
-To łoblyc mycka, a pozapinej sie fest pod kark
-Czamu mamo, inksi niy łoblykajom…im niy kożom….
-Ale jo Ci przaja……

/Aniela z Swiyntochłowic/

 

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. Adrian Midgley

Skond sie wziyna kara?

U nos na Ślonsku kara, to ni ma to co sie dostowo, jak sie co fest napocho. Rozchodzi sie nom tukyj ło taczka, fest potrzebno we zogrodzie, jak sie chałpa stowio, abo graczków z bajtlami.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Szałot

Jak Ci wto powiy na Ślonsku, że by zjod szałot, to sie go spytej ło co mu sie rozchodzi. Bo po piyrsze szałot to je inaczyj sałata tako zielono a po drugi to je tyż sałatka ino, że z kartofli i inkszych gymizów.

WIYNCYJ »