Co idzie robić po cimoku?

Jak kto mo czas i piniondze, to moge sie po cimoku okompać we gejzerze / fot. Unsplash
Jak kto mo czas i piniondze, to moge sie po cimoku okompać we gejzerze/ fot. Unsplash

Prziszoł już tyn czas w roku, że sie coroz pryndzyj ćmi za oknym. Ani sie obejrzymy, a juzaś sie bydzie zygory przestawiać i wtynczas to już bydzie yno gorzyj: stowosz rano- cima, wyłazisz z roboty – cima. Zgupnyć idzie! Niy umi se człek ani forsztelować, jako to było downij, kiej ludzie niy mieli sztromu i niy świyciyła im byrna na wieczór. A u nos niyroz styknie, że na dwie godziny sztrom wyłonczom, choby nawet bez dziyń, i już je wielko panika. Tak po prowdzie, to ciynżko terozki bez sztromu w sztekrze żyć, ale powiym Wom, że nikiedy sie werci pogasić w izbach. A to skuli tego, że po cimoku idzie robić kupa gryfnych rzeczy.

Przynść sie na szpacyr

Eli miyszkosz na wsi, eli w mieście, to dobrze je se nikiedy na wieczór wylyź na jaki szpacyr. Idzie sie dotlynić i sie potym lepszy śpi. A tyż w nocy je wszyndy blank spokojnie i niy musisz sie co chwila szterować, eli Cie wto dugnie na chodniku abo jaki auto przejedzie. Im bardzij je cima, tym lepszy widać miesionczek i te wszystki gwiazdki na niebie. A tyż trza pedzieć, że miasta nocom fest gryfnie wyglondajom. Nikiere to nawet lepszy niż za dnia.

Obejrzeć se jaki film

Wto chocioż roz w życiu był w kinie, tyn wiy, że filmy nojlepszy sie łoglondo po cimoku. Nic nos wtynczos niy rozpraszo i skupiosz sie yno na tym, co łoglondosz. A kiej cie zmuli przi oglondaniu, to przinajmij niy musisz w nocy stować, coby iś do szaltra i zgasić światło we izbie.

Zjeś wiyczerzo przi świyczkach

W byciu romantycznym trza mieć umiar, bo wszyscy wiymy, jak skończyli Romeo i jego Julia. Ale nikiedy rychtyg fajnie je uwarzyć co dobrego, a potym se siednyć przi stole z libstom czy szacym i w spokoju se zjeść. Bez buczoncego telewizora ze zadku, bez komputera, bez mobilnioka. Lampa tyż dobrze je pogasić, a świyczki se jaki zapolić. Przi takij wiyczerzy idzie se rychtyk fajnie pogodać i mieć chwila yno do siebie.

Posłuchać se muzyki

Amerykański naukowce odkryły już chyba wszystko. Jedna ich nauka godo, że jak sie wyłonczo jedyn zmysł, to inksze lepszy fungujom. I coś je chyba na rzeczy. Kiej niy wierzysz, to legnij se w ciymnej izbie, zawrzij ślypia, na uszy dej słuchawki i puś se jako muzyka. Godom Ci, że usłyszysz te pieśniczki tak, jak nigdy przedtym. A i rachunek za sztrom przidzie myńszy.

Legnyć se z kim do wyra

Ni ma sie co dziwić, że nasze starki a starziki mieli mocka sióstr a bracików. Kiej na wieczór nie było co robić, to ludzie lygali do wyra a sie łonaczyli. Tyż sie niy ma co dziwić, bo jak sie frela z karlusym dobrze dobierom, to uciechy przi tymu moge być kupa. Bez zima to już je ganc dobry pomysł, bo jak sie człek trocha poruszo, to zarozki mu je cieplij. A po cimoku sie przinajmij żodyn niy szteruje, że mu z basa zwiso jako fałda.

Iś spać

Tela momy wszyscy do zrobiynio, że nom sztyjc brakuje czasu. Beztoż jak sie niy wyrobiomy z robotom, to idymy późnij spać abo gibko stowomy, coby ze wszystkim zdonżyć. A taki niewyspani to je pierońsko niybezpieczne. Beztoż ni ma gańby, jak roz za ruski rok pódziesz spać z kurami. One przinajmij umiom rano stanyć.

A Wy co radzi robicie, kiej sie zećmi?

Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. Adrian Midgley

Skond sie wziyna kara?

U nos na Ślonsku kara, to ni ma to co sie dostowo, jak sie co fest napocho. Rozchodzi sie nom tukyj ło taczka, fest potrzebno we zogrodzie, jak sie chałpa stowio, abo graczków z bajtlami.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Szałot

Jak Ci wto powiy na Ślonsku, że by zjod szałot, to sie go spytej ło co mu sie rozchodzi. Bo po piyrsze szałot to je inaczyj sałata tako zielono a po drugi to je tyż sałatka ino, że z kartofli i inkszych gymizów.

WIYNCYJ »