Tajle z koła - Słownik ślonski - gryfnie

Tajle z koła

fot. Alexander Rentsch
fot. Alexander Rentsch

Łostatnio modne zrobiło sie bruszyni na kole (cz. kolo). Młodzi radzi cisnom na kole, bo je to zdrowe i ykonomiczne, no i czowiek tyż je drapko w doma i nie musi stoć w ształach (niem. Stau).

Niźli sie siednymy na zicu (niem. Sitz), trzeja noprzód obadać, czy aby momy koło na chodzie, coby sie niy drzistnońć kajś na winklu.

Przed razjom trzeja tyż skontrolować eli momy luft w rajfach (niem. Reifen), bo na panie (niem. Panne) niy idzie brusić i eli momy sprowny titek, coby dryndnyć, kiej jako paniczka pódzie pojszczodkiym i coby jom niy przibrać.

Nojważniyjszy werk w kole to keta (niem. Kette), kiero musi być dobrze naszmarowano, coby sie gibko brusiło  a przeciepki lekutko łaziły.  Keta tyż może nom ślecieć, kiej bydzie za luźno naciepniynto,  bezto trzeja dać pozór, coby jom noleżnie nasztelować.

Trzeja tyż sprawdzić eli brymzy (niem. Bremse) fungujom, coby niy wtranżolić kajsik w cosik. Brymza momy abo w pyndale abo na lynksztandze (niem. Lenkstange), kierom tyż szterujemy coby trefić tam, kaj cisnymy.

W kole momy tyż dinks, co sie zowie ruła. Je łona do tego, coby abo sie w niom bodnońć , kiej my niy zważowali abo mogymy tyż kogoś na ni karnońć, kiej sie niy mieści na gypekhaltrze (niem. Gepaeckhalter).

Frele niy śmiom brusić na kole w dugich szatach, coby ji sie łony nie włonacyły do szpajchów (niem. Speiche). Bo abo potym jich niy dopierom ze szmyry, abo tak glebnom zwłokami, że spamiyntajom se to na dugo.

Chopy zaś nikedy cisnom bez szusblechów (niem. Schutzblech) i kiej je maras, to potym go majom na treskach abo z przodku na gymbie.

Kej wszysjtko bydzie już złonaczone na zicher, trzeja jeszcze wypucować koło, coby niy było gańba na nim brusić!

  • 14.07.2013

Co byś na to pedzioł?