Ślonski Polski

Rzić

fot. Kenski1970

Rzić to je po polsku pupa, dupa abo tyłek.

To ni ma za czynsto używane słowo. Łono łokreślo czyńść ciała, kiero nojczyńścij je zakryto i kiero je wstydliwo. Ło tej czyńści rzodko sie godo, toż tyż tego słowa sie zaś tak czynsto niy używo.

Jak sie czegoś wtoś lynko, to idzie mieć pełno rzić. Na rzici sie siedziało, na rzić sie idzie łobalić, rzić sie potrzaskało. Po rzici idzie tyż dostać karbaczym, jak sie co nazgłobi.

Rzić niy je przeklyństwym, niy je tyż wulgaryzmym. To je taki same łokreślyni jak rynka, noga, wontroba, je takom samom czyńściom ciała jak inksze.

W jynzyku polskim momy dupa, tyłek, pupa a u nos je ino rzić.

Idzie komuś pedzieć: „mom cie w rzici”. To je fest dosadne łokreślyni i taki dość poważne. Idzie tyż pedzieć: „pocałuj mie w rzić”, „skocz mi do rzici”. Ale tyż idzie pedzieć: „ale z ciebie je rzić w kraglu”.

Jak synek łaził do dziołchy na zolyty a łona niy do końca go chciała, mogła mu pedzieć: „jak ci kopna do rzici”. Wdycki musioł dać se pozór bo łona mogła już potym śnim wiyncyj niy godać.

Elymynt wulgaryzmu w tym słowie przyszeł do nos z czasym, w momyncie industrializacji. Pościongali ludzi zewszond i kożdy ze sobom coś przynios. I te elemynty sie zaczły miyszać i zmiyniać swoje znaczyni.

W tym słowie niy było podtekstu seksulanego.

fot. Kenski1970

Rzić znaczy po polsku pupa, dupa albo tyłek.

To nie jest za często używane słowo. Określa część ciała, która najczęściej jest zakryta i która jest wstydliwa.

Gdy się czegoś ktoś boi, to można mieć pełną rzić. Na rzici się siedziało, na rzić można się przewrócić, rzić można potrzaskać. Po rzici możne również dostać pasem, jak się coś napsoci.

Rzić nie jest przekleństwem, nie jest też wulgaryzmem. To je takie same określenie jak ręka, noga, wątroba, jest taką samą częścią ciała jak inne.

W języku polskim mamy dupę, tyłek, pupę a u nas je tylko rzić.

Można komuś powiedzieć: „mom cie w rzici”. To jest dosadne określenie i dość poważne. Oznacza brak zainteresowania drugą osobą. Można również powiedzieć: „pocałuj mie w rzić”, „skocz mi do rzici”. Ale też: „ale z ciebie je rzić w kraglu”, co znaczy niezdara.

Kiedy chłopak przychodził do dziewczyny na randkę a ona nie do końca go chciała, mogła mu powiedzieć: „jak ci kopna do rzici”. Wtedy musiał uważać bo ona mogła w każdym momencie przestać z nim rozmawiać.

Element wulgaryzmu w tym słowie przyszedł do nas z czasem, w momencie industrializacji. Napływ ludzi z zewnątrz spowodował przenoszenie niektórych elementów do nowego środowiska. Te elementy zaczęły się mieszać i zmieniać swoje znaczenie.

W tym słowie nie było podtekstu seksulanego.

Tekst:
Klaudia Roksela

Tekst opracowany na podstawie audycji "Słownik śląski" w Radiu eM.

Co byś na to pedzioł?

fot. Szymon Król

Skond sie wzion krepel?

Zastanawiocie sie czasym skond sie wzion krepel? Toż biercie krepla, narcyhtujcie se kafyj i czytejcie maszketny artikel łod Profesora Kadłubka, po kierym wszyjstko bydzie jasne!

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »