Elwer – Piotruś po ślonsku

19 zł

„Elwer”, zrychtowany dlo wszyjstkich, kierzy przajom ślonskij godce.

W grze rozchodzi sie ło to, coby trefić i wyłożyć jak nojwiyncyj por tak, coby niy łostać elwrym. Kożdy dostowo tela samo kart i ciongnie karta łod kamrata po prawyj stronie, a zaczyno tyn, co je najmłodszy. Kiej sie komu trefi jako pora, to musi jom wyłożyć na stół. Wto piyrszy sie pozbydzie wszyjskich kart, tyn wygrywo. Przegrywo zaś tyn, co mu łostanie w gorści karta z ELWRYM!

Bowcie sie z nami po ślonsku!

Gra skłodo sie z 25 kart.

Drukowano offsetowo w Polsce.
Rozmiar gry: 13 x 10,5 x 2,5 cm
Rozmiar kart: 8,7 x 5,8 cm

Co inkszego?