fot. Radosław Kaźmierczak

Krym Nivea je ze Ślonska

Kożdy z nos szmarowoł sie Niveom, chocioż roz w życiu, pra. Mioł sznita na nodze jak łornył zwłokami. A potym mamulka na ta szłapa klejiła floster. Kożdy tyż zno przeca pasta do zymbisków w tubce. A czy Wy wiycie skond ty rzeczy som?

WIYNCYJ »

fot.pexels.com

Skond sie wzion kopruch?

Na kopruchy fest sie ludzie gorszom. Niy majom litości, bajsnom kożdego wto ino mo dobro krew. I choćbyś chopie naszmarowoł sie kaj ino i wraził co ino do sztekdołzy i tak cie pierony znojdom i rzaznom.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »