Co mo szkolorz w pukeltaszy?

fot. pixabay
fot. pixabay

Jako, że momy już wrzesiyń to kożdy bajtel, łojciec, rechtor, a nawet farorz i woźny mo w łepie ino jedno – koniec feryji i kiej sie ino zacznie szkoła. Bajtle poleku sie szykujom, że zaś trza bydzie rano stować równo z kurami. Rechtory, że już hneda sie zacznie ta wyćwika, a łojce starajom sie coby zrychtować tym szkolorzom wszyjski potrzebne manele.  Jo znod takich dziesiynć rzeczy kiere som rychtig nojpotrzybniyjsze.

Ksionżki a hefty

Piyrsze co bajtel musi dostać, to je pukeltasza. Do nij bydzie ładowoł wszyjtski ty klamory, kierych mo cetnory targać codzynnie do szkoły. Niekierzi mianujum to tyż rugzak, a zaś inksi noszom ty bambetle w bele jakich akyntaszach.

Po drugi taki szkolorz musi mieć za tela heftów. Na kożdo lekcyjo inkszy. We linije do polskigo, abo we kratka do matmy, abo jeszcze ze świyntym łobrozkiym do religie. Taki heft wyglondo piyknie – ino do połowy września. Na piyrszyj zajcie znojdzie sie miano szkolorza wtorego taki heft je. Zowdy piyknie napisane, choby wyheklowane bez starka. Na kożdyj nastympnyj pisze sie co tam rechtory kożom, ale po gibku zaro som nakryklane łod zadku jaki statki, abo kółko-krojc, abo jeszcze jaki inksze kwiotki i chałpki.

Po trzeci zdałoby sie coby nosić tyż ksionżki, bo przeca skond to wszyjstko co trza pospamiyntać, brać?. Ale niy kożdy sie tym staro i nikierzy (czynsto we starszych klasach) noszom jedyn heft do wszyjstkigo, a ksionżki kombinujum coby łod kogoś pożyczać.

Filoki, tuszki i liniorze

Jak sie mo już hefty, to trza mieć jaki filok, coby we nich coś naszkryflać, abo blajsztift do robiynio łobrozków. Zdajom sie jeszcze roztomańte pisoki w bele jakich bontach, ale nojczyńścij majom je dziołchy i we heftach malujom wymyślate szlaczki, bo synki to pryndzyj coś we haźlu na dźwiyrzach abo na ścianie napaskudzom.

Na plastyka co je roz w tydniu, musowo trza nosić tuszki. rechtory raczyj niy som radzi, coby malować tuszkami bo z tego je ino kupa marasu, a bajtle wyglondajom choby malyrz po szychcie, ale szkolorze fest w zocy majom taki rechtorki, kiere tymu przajom i zgodzom sie roz za kiedy na taki malowani.

Do matmy kole heftu i blajsztiftu fest ważny je linijorz. Konsek plastiku abo drzewa, skisz kierego poradzisz naszkryflać prosto krycha. Niyftorzi pamiyntajom jeszcze jak rechtory prali liniorzym po łepach abo po pazurach jak wto niy poradził czytać abo rachować po gibku. Sromotnie to bolało. A jak w doma łojciec łobejrzoł sznita po liniorzu, to taki bajtel bez godki mioł poprawione. Na cołki szczyńści te czasy juz poszły i hneda niy przidom nazot.

Tabulki i rysiki

Kiejmy już som przi downych czasach trza dociepać, że hankejś bajtle zamiast heftów nosiły tabulki z rysikiym. Pisani na nich było ciyńżki! No i trza było wszyjsko drapko spamiyntać, bo jak brakło placu na tyj tabulce, to trza było zetrzić i pisać dalij. Dzisiyj rysiki tyż kaj nikaj majom, ale tabulki som inksze – elektroniczne – z łobgryzionom apluzinom czy płonkom (czy co to tam je) w logo.

Klamorstwo

Pierońsko ważne dlo wszystkich bajtli je, coby mieć w taszy taki dinks co to danego roku kożdy sam mo. Som to roztomańte jo-jo, tamagoczi, kartki do segregatorów, empetrójki, kapsle, pokemony, czy te cołki spinery i wszyjskie inksze łoszkliwstwa, kierych rechtory majom potym pełno żić.

Klapsznity

Kożdy bajtel, niyważne do kieryj klasy łazi, wiela mo lot, wiela rozumu w gowie, wiela razy siupnył i czy je rychtig czy niy rychtig, nosi do szkoły klapsznity. Tym młodszym rychtuje jich w doma mamulka cołki rano, coby bajtle niy miały głodu, a te wiynksze szkolorze, to już poradzom se sami narychtować i dobrze, bo sie muszom uczyć!

Inksze

Te wszyjski rzeczy ło kierych pisza noszom taki szkolorze, kierzy łażom tam po to, coby sie czego nauczyć. Je tyż drugo zorta bajtli, kiere w pukeltaszy majom na wiosna i bez lato bal, galotki i tunszuły, a we zima smyczom szlynzuchy i kronżek i nic wiyncyj im do szczyńścio ni ma potrzebne. Heftów ni majom, ksionżek tak samo, a i tak zawdy wszyjsko pozdowajom, i z klasy do klasy przełażom. Tego niy idzie spokopić, jak to sie dzieje, ale tako je szkoła – choby niy wiadomo jak fest chcioł to niy poradzisz tego pochytać – darymny futer!

Tekst:
Daniel Dziubany

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Karminadle

Je u nos takie jodło kiere niy mo yno jednygo miana: kabinadel, karminadel abo jeszcze  inakszyj? Jakby go niy mianować to nojlepiyj smakuje na Ślonsku!

WIYNCYJ »