Ło piciu gorzoły

fot. Soren Wolf
fot. Soren Wolf

Lata tymu Wicynt, mój daleki ujek, kierego już mało wto pamiynto, mioł swój niypowtarzalny rytuał łażynio do szynku. Niby wielu chopów robi to do dzisiej, ale kiery śnich ciśnie na sznapsa ze świniom? Wicynt jeździł na kole do szynku, a przi nimu lotała uwionzano na powrozie Baśka, bo tak na miano doł tyj świni. A coby spokojnie leżała pod stołym loł ij do aszymbechra z kachli piwo i kiej łona sie tego nachlapała – nic jom niy ruszało. No chyba, że sie zamelała haja i wtoś chcioł ukrziwdzić Wicyntowi, a wtedy mioł do czyniynio z agresywnom alkoholiczkom na sztyrech szłapach, co fuczała i kwiczała. Nazod do dom to Baśka kludziła Wicynta, chyba pierona miała mocniejszo gowa niż łon…

Na fróp nadepnońć

Niy wiym, czy je drugi taki zjawisko, skisz kierego istnieje aż tela przimiotników. Obejrzijcie sami: łożarty, nabombiony, skuty, narombany, ściorany, utintany, nawalony, naprany, nażgany… Godo sie tyż, że wtoś je na fleku abo na bani. Wiela je tych porównań, że naszczylany choby Messerschmitt, nabity jak Stirlitz… To je ino takich pora ausdruków, co mie jednyj prziszły do gowy, a bija weta, że kożdy z Wos by dociepoł jeszcze inksze. Z piciym alkoholu sie tela wydarzo w ludzkich dziejach, że ni ma rady – musi to być docynione nawet w jynzyku i stond te bogate słownictwo.

Wszyjstko je dlo ludzi

Jak to pedzioł wtoś mondry: “Wszysko je dlo ludzi, bele z głowom” i kiej by sie tego suchać idzie trocha czasym skorzystać z gorzoły i tyż ło nij połosprowiać. Ino, że, skuli braku ludzkigo umiaru, czynsto na te hasło spominajom sie nom jaki łożyroki ze szynku, abo spod gyszeftu, co sie toczajom łod bożego rana i ino zaglondajom, kaj by co poradzili wyżrać. Niy godom, bo som i tacy. Ale kiej je okazja i mo sie umiar, to czymu by nie pić kulturalnie? Dejmy na to, tradycyjnie, skuli gyburstagu, na weselu, abo przi zbijaniu i wyndzyniu.

Je faza som Cygany

Moje ujki zawdy godajom, coby im loć po pół kieluszka. I rychtig tak lejom, ino że nalone majom łod połowy wysokości kieluszka, do wiyrchnigo rantu, a dolnio, prózno połówka, to je szłapka z tego noczynio… Zarozki wołajom: “Idymy!”, a niydugo potym: “Pyrsk!”. Zaś chwila pogodajom, potańcujom i pijom nastympno raja. Jak już majom dobro faza to i nawet śpiywajom i rychtig fest im piere na dekiel. Nad ranym, kiej im cygany grajom, to polygajom ledy kaj, a kiej sie pobudzom, to wajajom, że ich łeb boli, abo co inkszego. A wtedy zawdy mój łojciec, abstynynt im pado: “Wiycie co je nojlepsze na kaca? Dziyń pryndzyj nie pić!”. No niy do sie pedzieć, coby ni mioł rechtu.

Trzaśniony alkomat

Ale trza tyż trocha tyn mit chopów pijoków łobalić. Dyć pijom niy ino chopy. Baby tyż poradzom przigrzoć, a zdarzi sie nawet, że bajtle. Mój kamrat za bajtla przi jednymu fajrowaniu poszeł do kuchni i tam po kryjomu pospijoł wszyski resztki z kieluszków. Nazod jechali do dom autym, a jego łojciec tyż był cykniynty za kierownicom. Sztopli ich gliniorze i kozali dmuchać. Wiadomo, że pokozało, co krzyźwy łon ni ma. A że wypiyroł sie w żywe łoczy, to nagodoł policajom, że pewnikiym majom popsuty tyn alkomat i pado im: “Dejcie dmuchnyć tymu bajtlowi, łoboczycie!”. I dali. I wyobroźcie se ich zaskoczyni, kiej rychtig pokozało, co bajtel tyż mo promile. Wtedy uznali, że chyba rychtig majom niysprawny sprzynt i dali pokój, a kierowcy sie picło. Ale tamte czasy słusznie minyły i terozki by sie chyba tak łobuć nie dało.

Nojgorzij, kiej ludzie sie łożrom i potym godajom, jakie łoni to som geroje i łopowiadajom wiela to poradzom wypić, jakich już w życiu gupot narobili a kogo to łoni niy znajom… Lepszy robić tak jak śpiywali Koala Band: “Po szpilu, po szpilu, nie wiadomo w ilu, łobalili halba i kulali bal…”

Słowniczek:

cykniynty, łożarty, nabombiony, skuty, narombany, ściorany, utintany, nawalony, naprany, nażgany, na fleku abo na bani, naszczylany choby Messerschmitt, nabity jak Stirlitz, cygany mu grajom – pijany

Tekst:
Maria Dziubany

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »