Ślonski Polski

Frelka

fot. g-mikee

Frelka po polsku znaczy dziewczyna.

Określyni na młodo dziołcha. Różni się tym łod dziołchy, że je troszka starszo. Kożdo frelka jest dziołchom, ale niy kożdo dziołcha jest frelką. Frelka to jest zdrobniyni łod freli. Frelka to je paniynka.

Jak się godo, że mosz swoja frelka to tak, jak by się godało mosz swoja dziewczyna, swoja libsta. Do frelki nojbardzij pasuje karlus. Jak frelka się wydo, to się godo na nią baba, niykierzy godają tyż staro. Ty skojarzyni mo negatywne zabarwiyni. Lepij powiedzieć, moja kobiyta.

Jak się frelka niy wydo, to się godo na tako: staro frela abo jungfrela.

Jak wtoś jest karlusym, to tyż je synkiym. Jak godomy do kogoś synek, to myślymy ło dziecku. Jak synek wchodzi w wiek młodziyńczy, to się godo karlus. Potym już je chop a potym starzik. Karlus to je synek kerego za niydługo czeko żyniaczka. Godo się tyż na takigo kawalyr, młodziyniec abo osoba jeszcze wolno.

fot. g-mikee

Frelka po polsku znaczy dziewczyna.

To określenie na młodą dziewczynę. Różni się tym od dziołchy, że jest troszkę starsza. Każda frelka jest dziołchą, ale nie każda dziołcha jest frelką. Frelka jest zdrobnieniem od freli. Frelka to jest panienka.

Gdy się mówi, że masz swoją frelkę to tak, jak by się mówiło masz swoją dziewczynę, swoją ukochaną. Do frelki najbardziej odpowiedni jest karlus. Jak frelka wyjdzie za mąż, to się mówi na nią baba, niektórzy mówią również stara. To skojarzenie ma negatywne zabarwienie. Lepiej powiedzieć, moja kobieta.

Gdy frelka nie wyjdzie za mąż, to się mówi na taką: stara frela albo jungfrela.

Jak ktoś jest karlusym, to również  jest synkiym. Jak mówimy do kogoś synek, to myślimy o dziecku. Jak synek wchodzi w wiek młodzieńczy, to się mówi karlus. Potem już jest chłop a potem starzyk. Karlus to jest synek którego za niedługo czeka ożenek. Mówi się również na takiego kawaler, młodzieniec lub osoba jeszcze wolna.

Tekst:
Klaudia Roksela

Tekst opracowany na podstawie audycji "Słownik śląski" w Radiu eM.

Co byś na to pedzioł?

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna heksa

Mo czorne, rozkopane wosy i czorne łoczy, kere po cimoku śwjycom choby byrny abo gwjozdy? Loto na mietle?  Niy! Bo heksa to już ni ma ta sama heksa, jak sie jom downij ludzie forsztelowali i boli sie heksy jak łognio.  Heksa  – poradzi niy tela czarować, co łoczarować – paradzi smjyniać ludzi. Mono w lepszych.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »