Ślonski Polski

Colsztok

fot. gryfnie

Colsztok to je po polsku „metr stolarski” abo „miara drewniana składana”.

Bez colsztoka żodyn fachman sie niy łobydzie!

Nazwa wziyna sie łod cola (25,4 mm). Zrobiony je z drewnianych listew z wymalowanom podziałkom, łobrobiony metalowymi końcówkami, coby sie za gibko niy zmniyjszył.

Nojprzód były taki ajnfachowe a potym przywoziło sie coroz to lepsze z Niymiec. Szło dostać jedno, dwu, abo trzimetrowy colsztok.

To je werkcojg, kiery je fest potrzebny. Stolorz, ślusorz, kowol, bez niego sie niy łobyndzie.

Je tyż colsztok zwijany i niykierzy tak prawiom na ty taki metalowy ale som tacy, dlo kierych colsztok to je ino tyn, co sie skłodo, pra?

Jak wtoś dostoł fanga, to sie potym takimu prawiło, że poskłodoł sie jak colsztok.

fot. gryfnie

Colsztok znaczy po polsku metr stolarski abo miara drewniana składana.

Bez colsztoka żaden fachowiec się nie obędzie!

Nazwa wzięła się od cala (25,4 mm). Zrobiony jest z drewnianych listew z wymalowaną podziałką, obrobiony metalowymi końcówkami, aby się tak szybko nie zmniejszył.

Najpierw były dostępne zwykłe miary, potem przywoziło się coraz to lepsze z Niemiec. Można było dostać jedno, dwu, lub trzymetrowy colsztok.

To jest narzędzie, które je bardzo potrzebne. Stolarz, ślusarz, kowal, bez niego się nie obędą.

Jest również colsztok zwijany i niektórzy tak mówią na ten metalowy ale są tacy, dla których colsztok to jest tylko ten składany, prawda?

Gdy ktoś został pobity, to się potem mówiło, że poskładał się jak colsztok.

Tekst:
Klaudia Roksela

Tekst opracowany na podstawie audycji "Słownik śląski" w Radiu eM.

Co byś na to pedzioł?

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna heksa

Mo czorne, rozkopane wosy i czorne łoczy, kere po cimoku śwjycom choby byrny abo gwjozdy? Loto na mietle?  Niy! Bo heksa to już ni ma ta sama heksa, jak sie jom downij ludzie forsztelowali i boli sie heksy jak łognio.  Heksa  – poradzi niy tela czarować, co łoczarować – paradzi smjyniać ludzi. Mono w lepszych.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »