Zdarzyło sie na Ślonsku

33 zł

Zdarzyło sie na Ślonsku. Łopowieści niysamowite niy ino dlo bajtli. 

Wto to je Godula, Troplowitz, Wilimowski? Niy wiycie? toż "Zdarzyło sie na Ślonsku" je w som roz dlo Wos! Ksionżka to idyjo pokozanio młodym czytelnikom poru ślonskich postaci we łopowiastkach, kierych fabuła je choby z jakigo filmu. 

Napisoł: Waldemar Cichoń
Wymiary: 29 x 21 cm
Twardo okładka
Wiela stron: 66
Dlo wszyjstkich
Napisane po ślonsku i po polsku

łostatnie sztuki

Co inkszego?