Pendrive Szyb

39 zł

Zgrej se to na Szyb!

Pendrive Szyb, zrychtowany dlo wszyjstkich tych, kierzy nawet jak przeciepujom cosik z komputera, chcom sie wyróżnić jakim regionalnym akcyntym. Wyglondo choby zarozki mioł zwiyźć grubiorzy na szychta.  Rod z niego bydzie kożdy, kto przaje ślonskiyj ziymi - od grubiorza po farorza.

Pendrive mo pojymność 8GB. Złonaczony je ze gumy.

Co inkszego?