Pachnidło do auta Karlus

8 zł

Karlus to je po chłopak.

Pachnidło dlo wszyjstkich gryfnych karlusów z cołkigo Ślonska!

Wonio ziylonym tyjem. 


Co inkszego?