Ksionżka Słownik górnoślonskiyj godki

59 zł

Dlo tych, kierzy chcom poznać ślonsko godka abo tyż dlo tych, kierzy jom znajom, ale se zapomnieli jakigo słowa. Słownik podzielony je na dwie czynści: czynść polsko-górnoślonsko i czynść górnoślonsko-polsko.

Autor: Bogdan Kallus
Wydało: Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy Pro Loquela Silesiana
Wymiary: 25x18x3,5 cm
twardo okładka
Wiela stron: 435
Napisane po ślonsku i po polsku

Co inkszego?