Kalyndorz na 2023

35 zł

Kalyndorz na 2023

Dlo wszyjstkich, kierzy sztyj niy pamiyntajom jaki je dziyń i do tych coby chcieli ślonski kalyndorz w chałpie tyż.

Rozmiar kalyndorza: 42 x 29,7 cm 
Papiór: kreda mat 300g
Spiralowano zawiyszka.
13 stron.

Co inkszego?