Gra Ślonski memory

49 zł

Spamiyntej ślonski słowa!

Gra edukacyjno „Spamiyntej ślonski słowa”, zrychtowano dlo wszyjstkich, kierzy przajom ślonskij godce.

Nojbarzij dowomy jom bajtlom, coby przez graczki, poznały piykno godka naszych prałojców.

Ślonski słowa pokazujymy na 48 kartach. W grze rozchodzi sie ło to, coby spamiyntać i znojść jak nojwiyncyj por takich samych łobrozków.

Bowcie sie z nami po ślonsku!


Drukowano offsetowo w Katowicach.
Rozmiar gry: 19 x 13 x 3,5 cm.
Rozmiar kart: 5 x 5 x 0,2 cm.

Co inkszego?