Gra Familok

69 zł

Poznej życi we familoku!

Gra planszowo „Familok”, zrychtowano dlo wszyjstkich, kierzy chcieli by sie dowiedzieć, jako sie żyło w tych chałpach z czerwonej cegły.

Nojbarzij dowomy jom bajtlom, coby przez graczki, poznały piykno godka naszych prałojców. Je przi tymu trzi miechy uciechy!

W grze rozchodzi sie ło to, coby przynść cołki familok a nie dać sie roztomańtym pułapkom, kere czekajom po drodze.

 

W pojszczodku znejdziecie plansza, kobel, sztyry pionki, karty z łopisym kożdej postaci i instrukcja.

Co inkszego?