modro tyta dlo szkolorza

15 zł

"Tyta" to je po polsku "róg obfitości"

Tyta dostowo kożdy piyrwszoroczny szkolorz na Ślonsku, na rozpoczyńci nauki! Terozki i Ty możesz sprawić tako swojimu bajtlowi!

Wlyzie do nij moc maszketów! 

Tyta skłodo sie z:
- papyndekla 300 gram zadrukowanego
- celofanu
- szlajfki do zwionzanio

- wys 59 cm 


Nadowo sie do bajtli i do dziołszek!

Tyta je sprzedowano bez maszketów! 

Co inkszego?