Sadza Soap - mydło choby wongiel - Kultura - gryfnie

Sadza Soap – mydło choby wongiel

Coby zrobić czorne jak wongiel mydło i kiere wyglondo choby bryła wongla, potrzeja dwa gorczki, trocha łognia i mocka ciyrpliwości. Ło tyj pasji godomy z Martom Frank, mamulkom czornego mydła, kiere sie mianuje „Sadza Soap”.

Jak to sie wszyjstko zaczło?

Wszyjstko zaczło sie pora lot do zadku. Razym z Marcinym Babko tak my se godali, że „sadza odmładza”. Doszli my do tego, że to je dobre powiedzyni i że trzeja coś śnim dalij zrobić. Wymyśliłach, że nojbarzij do tego powiedzynio bydzie pasowało czorne mydło, kiere z jednej strony marze a z drugij myje. A skisz tego, że sie niy znom na mydłach, toch sie zaczła tym tymatym interesować. Nauczyłach sie robić silikonowe formy, kiere nojlepij łoddajom kształt wongla.

A to mydło, kiere tukyj trzymiymy w gości je ino jedno czy wszyjstki som taki same?

Bryła matka wziyna sie z Zobrza z kopalni Guido. Przyjechałach na fedrunek i z panym Ireneuszym Kuconiem zjechali my na dół na 320 i zaczlimy szukać bryły idelanej, bryły matki.
Poczontki były ciyżki. Dziepiyro jak żech znodła dobro baza mydlano, to to zaczło wyłazić.

I co je tom bazom, kiej możesz pedzieć?

To je baza glicerynowo. Do tego dodaja wongiel aktywny. Łon je bez tego roztomajtego dziadostwa. Używo sie go tyż w kosmetologii i medycynie. I łon je bakteriobójczy a łagodny dlo skóry.

Jak wyglondo proces produkcji?

Wszyjstko je robione takim domowym sposobym. Robia to sama. Coby to zrobić, potrzeja dwa gorki, kuchnia i trocha ciyrpliwości.
Myśla, coby barzij poszyrzyć ta moja produkcja, bo terozki ich ino poradza zrobić pora.

A je to prowda, że tym czonym mydłym idzie sie umyć?

Ja, idzie, bo niby tyn czorny wongiel maże, ale myje. Robi sie szaro piana. Po tym mydle skóra je czysto i gładko.

Dlo kogo je to mydło?

Łono je dlo kożdego, wto je ze Ślonska, wto przaje Ślonskowi, chce se co przywiyźć ze Ślonska, to musi to mieć. Kożdy szanujący sie Ślonzok powiniyn mieć jedna kostka Sadza Soap w doma.

A niy myśleliście ło barzij ślonskim mianie?

My chcieli, coby to mydło trefiło tyż na rynek zagraniczny. To mo być gyszynk ze Ślonska dlo wszyjstkich. To mo być taki produkt eksportowy.

I wiela je osób, kiere sie tym wyrobym zajmujom?

Na razie ino jo i mój, kiery mie inspiruje, je mojom muzom.

A ty żeś je stond?

Ja, jo żech je z Siymianowic. Jeżech Ślonzora z dziada, pradziada i po matce i po łojcu.
Mój dziadek robił na grubie na przodku cołki życi. Tam stracił palec. Mój łojciec tyż robił w górnictwie, ale już na powierzchni. I jo tyż robiłach przy tym wonglu, bo łorganizuja roztomajte imprezy kulturalne.

Mydło idzie kupić tukyj: http://gryfnie.com/produkty/sadza-soap/

Facebookowo zajta: http://www.facebook.com/SadzaSoap
Kiej byście chcieli napisać do Marty to tukyj je email: [email protected]

  • 20.12.2012

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.