M jak Maszkety

fot. Marta Borowiec
fot. Marta Borowiec

Nie znom chyba nikogo, wto by niy rod maszkecił. Do nikierych maszketym som zisty i bombony, do inkszych żymloki i leberwuszty. Jeszcze inksi zajodajom sie gymizami, mandlami abo kiszonom kapustom.

Maszkecić poradzi kożdy, ale już te maszkety zrobić – ni. Za bajtla to my wszyscy jodali to, co nawarziła starka abo mamulka, bo to tak nojczynścij było, że baby rzondziyły w kuchni. Zdarzoł sie nikiedy starzik abo tatulek, kiery umioł narychtować smażonka abo kapra na wilijo, ale chopy przi garach to wtedy – zdo mi sie – stoli rzodko.

Terozki troszka inaczyj to wyglondo. Warzom i baby i chopy. Po prowdzie trza pedzieć, że i tu i tu zdarzajom sie tacy, co przipolom i woda na herbata. Ale na szczynści moc je takich, kierzy majom grajfka do warzynio. I łoni chcom sie z nami dzielić swoimi przepisami, coby my se tyż mogli do gymby co dobrego wrazić.

Zowdy starka wszystki swoi przepisy trzimała w hefcie i potym wto tyn heft dostowoł w spadku. Terozki momy roztomańte ksiożki kucharski, cajtongi z recepturami no i internet. Beztoż do przepisów dostymp majom wszyscy a niy yno ci, kierych oma robiyła nojlepsze jodło we wsi.

Jako, że we Internecie idzie mieć swój wirtualny heft- blog, nikierzi swoji przepisy wciepujom na bloga. Warzom, kosztujom, poprawiajom, fyrlajom, robiom zdjyńcia i pokazujom, co tam wynokwili. Godajom z innymi ludziskami, co tam jeszcze idzie poprawić, żeby to było lepsze.

Czynść tych ślonskich blogerów połonczyli siły i zrychtowali taki cajtong, w kierym by szło poczytać po ślonsku ( i po polsku tyż) o ślonskim jodle. I tak powstoł magazyn „Maszkety”. Jak godajom ci, kierzy go robiom, chodzi niy yno o jodło, ale tyż o to, żeby promować to, co piykne w naszym regionie – ślonsko godka i ślonski tradycje. Idzie tyż tam poczytać o tym, co sie ciekawego dzieje w tym naszym małym świecie i w tym trocha wiynkszym. Czego se niy poczytosz, to se łobejrzysz, bo w „Maszketach” zdjyńcia som przepiykne. Na razie ni ma wydanio na papiorze, trza se to łobejrzeć w komputerze, ale momy fest wielko nadzieja, że to sie niyskorzyj zmiyni. Czekomy nieciyrpliwie!

A magazyn „Maszkety” idzie se łobejrzeć tukej:

https://www.facebook.com/maszketymagazyn
http://issuu.com/magazynmaszkety

Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. Adrian Midgley

Skond sie wziyna kara?

U nos na Ślonsku kara, to ni ma to co sie dostowo, jak sie co fest napocho. Rozchodzi sie nom tukyj ło taczka, fest potrzebno we zogrodzie, jak sie chałpa stowio, abo graczków z bajtlami.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Szałot

Jak Ci wto powiy na Ślonsku, że by zjod szałot, to sie go spytej ło co mu sie rozchodzi. Bo po piyrsze szałot to je inaczyj sałata tako zielono a po drugi to je tyż sałatka ino, że z kartofli i inkszych gymizów.

WIYNCYJ »