Gryfnie pyto – na grubie [wideo]

 

Wybralimy sie na gruba coby sie spytać ło fajrant, szychta i „Szczyńść Boże”.
Z powinszowanim dlo wszyjstkich grubiorzy w dniu jich świynta.

Dziynkujymy KWK Krupiński we Suszcu. Szczyńść Boże!

Łodwiydź nos na facebooku: facebook.com/gryfnie

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. Jeff Weese

Gody bez haje

Kiej sie cołko familijo trefi pospołu bez Gody, to zawdy je ło czym godać. Tymatów do łosprowki je moc, pra. Ale som taki, ło kierych lepij niy łozprawiać, bo idzie se fest zaszkodzić, abo gorzyj jak potym je haja.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Ajnlauf

Ajnlauf to je istny maszket i idzie go dać do kożdyj zupy. Bajlte jak uwidzom takigo konika abo pieska w zupie z ajnlaufym, to na pewno zjedzom wszyjstko, co sie jim uwarzi.

WIYNCYJ »