Jeżech stond #2 – Mariusz Jarzombek

 

Z Mariuszym Jarzombkiym pogodali my ło tym, co to znaczy być Ślonzokiym, ło tym, jak był bajtlym i nojgryfniyjszych ślonskich słowach.

Mariusz Jarzombek – dziynnikarz, prowadzi audycja ło Ślonsku w Radiu Opole – „Latający Ślązak”, miyszko w Miasteczku Ślonskim, przaje Tarnowskim Górom.

„Jeżech stond” to filmy, w kierych wystympujom Ślonzoki, kierzy robiom festelnie gryfne rzeczy i przi tym poradzom godać po naszymu.

Nakryńcił: Radosław Kaźmierczak
Muzyka: Sambor Kostrzewa, Michał Lipiński

Łodwiydź nos na facebooku: facebook.com/gryfnie

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. Jeff Weese

Gody bez haje

Kiej sie cołko familijo trefi pospołu bez Gody, to zawdy je ło czym godać. Tymatów do łosprowki je moc, pra. Ale som taki, ło kierych lepij niy łozprawiać, bo idzie se fest zaszkodzić, abo gorzyj jak potym je haja.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Ajnlauf

Ajnlauf to je istny maszket i idzie go dać do kożdyj zupy. Bajlte jak uwidzom takigo konika abo pieska w zupie z ajnlaufym, to na pewno zjedzom wszyjstko, co sie jim uwarzi.

WIYNCYJ »