Po ślonsku

fot. freestocks.org

Żyniaczka po ślonsku

Kiej karlus przaje frelce i frelka karlusowi, a som poważnymi ludziami, to przichodzi na to, coby sie sklupli na cołki życi. Zolycom już długszy czas, test łobszczirzonych nogawic zdany pozytywnie, toż idzie sie żynić!

WIYNCYJ »

fot. D. Kochanecka

Ślonskie jokery

Dinks, wihajster, łonaczyć – Ślonzoki narychtowali se aż trzi słowa, kerymi mogom łopedzieć to, czego gowa niy umi zmiarkować.

WIYNCYJ »

fot. Carmen Jost

Zolyty na Ślonsku

Kiej synek łaził do dziołchy na zolyty, wiadomo, że łodwiydzoł jom u nij w doma, tak, coby łojciec z matkom, abo starsze bracia mogli se go łobsztalować, czy je porzondny, czy szmaciorz.

WIYNCYJ »

kafej-katowice-szyld

Kafej w Katowicach

Łońskigo roku we wrześniu na Chorzowskij łotworzył sie lokal o ślonskij nazwie – Kafej. Postanowiyli mi sie tam wybrać i łobejrzeć, co tam dobrego majom.

WIYNCYJ »

fot. Harold Navarro

Co mo baba w taszy?

Wiela na świecie je babów tela je roztomajtych tasz.  A w kożdej je co inkszego!  Spytalimy sie naszych kamratów,  jak to je u nich.

 

WIYNCYJ »

fot. Machina Group

Ślonsk podle Your Silesian Friends

Mode, gryfne, mondre i sie aszom tym, że poradzom godać. Dwie kamratki – Kasia i Paulina, złonaczyły zajta Your Silesian Friends, na kerej łopowiadajom o tym, co trefiom. A to wszystko po ślonsku.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Ausdruki (cz. 2)

Roztomajtych ausdruków je cało moc. Som tyż taki, kere wciepuje sie w zdania, jak co łopowiadomy, jak komu bojomy. I tych je nojwiyncy.

WIYNCYJ »