Po ślonsku

fot. Hanna Wałach

Szrank

Bez szranku w doma byłoby fest ciyżko. Po piyrsze niy byłoby kaj łachów dować, po drugi kaj sie schować. A po trzeci kaj wcisnyć rzeczy kiej łoroz jak przociele na gościna sie zapowiedzom trzeja kajś dać, coby niy było bajzlu.

WIYNCYJ »

fot. Carmen Jost

Zolyty na Ślonsku

Kiej synek łaził do dziołchy na zolyty, wiadomo, że łodwiydzoł jom u nij w doma, tak, coby łojciec z matkom, abo starsze bracia mogli se go łobsztalować, czy je porzondny, czy szmaciorz.

WIYNCYJ »

fot. pexels

Morga, funt, cetnor – miary i wogi na Ślonsku

Łod wieków na cołkim świecie ludziska rozmtomajcie mianowali i przeliczali miary i wogi. Niy inaczyj było i na Ślonsku. Morga, funt, kwaretka abo kwintal – dobrze by było, coby mieć ło tym trocha pojyńcio.

WIYNCYJ »

fot. Pexels

Grill po ślonsku

Zawdy je czas coby se siednyć z familijom abo kamratami i pogodać. A nojlepij ta godka nom idzie przi fojerce abo grillu. Styknie ino wzoś konsek wusztu, żymła, jaki kartofel i rozpolić tyn łogiyń.

WIYNCYJ »

fot. Machina Group

Ślonsk podle Your Silesian Friends

Mode, gryfne, mondre i sie aszom tym, że poradzom godać. Dwie kamratki – Kasia i Paulina, złonaczyły zajta Your Silesian Friends, na kerej łopowiadajom o tym, co trefiom. A to wszystko po ślonsku.

WIYNCYJ »

fot. freestocks.org

Żyniaczka po ślonsku

Kiej karlus przaje frelce i frelka karlusowi, a som poważnymi ludziami, to przichodzi na to, coby sie sklupli na cołki życi. Zolycom już długszy czas, test łobszczirzonych nogawic zdany pozytywnie, toż idzie sie żynić!

WIYNCYJ »

fot. D. Kochanecka

Ślonskie jokery

Dinks, wihajster, łonaczyć – Ślonzoki narychtowali se aż trzi słowa, kerymi mogom łopedzieć to, czego gowa niy umi zmiarkować.

WIYNCYJ »