Po ślonsku

fot. Hanna Wałach

Szrank

Bez szranku w doma byłoby fest ciyżko. Po piyrsze niy byłoby kaj łachów dować, po drugi kaj sie schować. A po trzeci kaj wcisnyć rzeczy kiej łoroz jak przociele na gościna sie zapowiedzom trzeja kajś dać, coby niy było bajzlu.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Pogoda po ślonsku na Ślonsku – wywiad

Pogodynka niy ino może być tako we telewizorze i godać piyknom polszczyznom, ale może tyż być w radioku i godać gryfnom ślonskom godkom. Toż poczytejcie i posłuchejcie wto to je.

WIYNCYJ »

fot. pexels

Morga, funt, cetnor – miary i wogi na Ślonsku

Łod wieków na cołkim świecie ludziska rozmtomajcie mianowali i przeliczali miary i wogi. Niy inaczyj było i na Ślonsku. Morga, funt, kwaretka abo kwintal – dobrze by było, coby mieć ło tym trocha pojyńcio.

WIYNCYJ »

fot. Soren Wolf

Ło piciu gorzoły

W ślonskij godce je moc słów kiere sie tyczom picio gorzoły. Mało tego, okryślajom roztomajte stany, w kierych sie może czowiek znojść chlapionc tyn trunk.

WIYNCYJ »

fot. Pexels

Grill po ślonsku

Zawdy je czas coby se siednyć z familijom abo kamratami i pogodać. A nojlepij ta godka nom idzie przi fojerce abo grillu. Styknie ino wzoś konsek wusztu, żymła, jaki kartofel i rozpolić tyn łogiyń.

WIYNCYJ »

slaskie-kolorowanki

Śląskie kolorowanki – szkryflej po naszymu!

Bajtlom do szczyńścio wiela niy trza. Styknie pora kredek a komplet kolorowanek. Skisz tego dowomy Wom dzisio za fraj dwajścia sztyry łobrozki do pokolorowanio. Coby nojmłodsi mieli szpas a Wy chwila świyntego spokoju :)

WIYNCYJ »

fot. freestocks.org

Żyniaczka po ślonsku

Kiej karlus przaje frelce i frelka karlusowi, a som poważnymi ludziami, to przichodzi na to, coby sie sklupli na cołki życi. Zolycom już długszy czas, test łobszczirzonych nogawic zdany pozytywnie, toż idzie sie żynić!

WIYNCYJ »