Ślonski Polski

Rezerwat Łynżczok

fot. Marek
fot. Marek

Jakbyście jechali z Raciborza na Gliwice, to pora kilometrów za Raciborzym, po lewej stronie drogi je zjazd na Rezerwat Przirody Łynżczok. Na naszym Ślonsku je to unikat fauny i flory. Styknie pedzieć, że żyje tam i lynguje połowa zortów ptoków, kere żyjom w całej Polsce.

Cołki rezerwat mo wele sztyrysta hektarów.  Sześćdziesiont procynt to som stawy. Je ich osiym i każdy mo inne miano. Cołko reszta to lasy i łonki.

Rezerwat je czynściom takigo szumnie nazwanego terynu „Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich”. Bez Łynżczok przechodzom dwa szlaki turystyczne i droga po kierej se idzie pojeździć na kole. Bezto jakbyście mieli tako chynć to sie możecie tam wybrać i w ciyniu popyndalować na kole.

A powstało to wszysko wele trzinostego wieku, jak zakonniki zaczły robić szlojzy i groble w starorzeczu Odry.

fot. Marek
fot. Marek
fot. Marek
fot. Marek

Bez Łynżczok jechoł tyż na Wiedyń Jan III Sobieski i posadziył, jak legynda niesie, pora dymbów na pamiontka. Polowoł tyż na tych terynach cysorz niymiecki Wiluś II.

Moc stromów, kere rosnom w rezerwacie mo przeszło sto lot, a wiela śnich  (przeważnie dymby) majom trzista, sztyrysta lot. Niy byda  tukej wymiyniać wszyskich zortów roślin i zwiyrzont, bo je tego fest moc. Idzie tam spotkać borsuka, żmija zygzakowato, rybitwy i perkozy, czornygo bociana, oreła bielika i wiela wiela inkszych.

To je fajny plac jak ni mocie co z czasym zrobić we sobota abo niedziela. Abo tyż chcecie trocha dychnyć po lotaninie bez cołki tydziyń, tak po prowdzie niy wiadomo za czym i po kigo diobła. Tam łodpoczniecie, tam idzie naładować akumulatory, tam  idzie spyndzić miło i spokojnie Wasz fraj. Richtik polecom.

Artykuł łostoł napisany bez Zuzia Karwot z Rydułtów.

fot. Marek
fot. Marek

Jeśli jechalibyście z Raciborza do Gliwic to parę kilometrów za wspomnianym Raciborzem, po lewej stronie drogi jest zjazd na Łężczok. Na naszym Śląsku jest to unikat fauny i flory. Wystarczy powiedzieć, że żyje tam i lęguje połowa gatunków ptaków, które żyją w całej Polsce.

Cały rezerwat ma ok. czterysta hektarów. Sześćdziesiąt procent stanowią stawy. Jest ich osiem i każdy ma inną nazwę. Cała reszta to lasy i łąki.

Rezerwat jest częścią takiego z rozmachem nazwanego terenu „Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich”. Przez Łężczok przechodzą dwa szlaki turystyczne i trasa rowerowa. Dlatego też jakbyście mieli chęć to się możecie tam wybrać i w cieniu popedałować na rowerze.

To wszystko powstało ok. trzynastego wieku, jak zakonnicy zaczęli robić śluzy i groble w starorzeczu Odry.

fot. Marek
fot. Marek
fot. Marek
fot. Marek

Przez Łężczok jechał też na Wiedeń Jan III Sobieski i posadził, jak legenda niesie, parę dębów na pamiątkę. Polował też na tych terenach cesarz niemiecki Wilhelm II.

Większość drzew, które rosną w rezerwacie ma przeszło sto lat, a wiele z nich (przeważnie dęby) mają trzysta, czterysta lat. Nie będę tutaj wymieniać wszystkich rodzajów roślin i zwierząt, bo jest tego bardzo dużo. Można tam spotkać borsuka, żmiję zygzakowatą, rybitwy i perkozy, czarnego bociana, orła bielika i wiele innych.

To jest idealne miejsce jak nie macie co z czasem zrobić w sobotę albo niedzielę. Albo chcecie też trochę odpocząć po całotygodniowej bieganinie, tak w sumie nie wiadomo za czym i po jakiego diabła. Tam odpoczniecie, tam można naładować akumulatory, tam zwyczajnie można spędzić miło i spokojnie Wasz wolny czas. Naprawdę polecam.

Artykuł został napisany przez Zuzię Karwot z Rydułtów.

Tekst:
Zuzia Karwot

Co byś na to pedzioł?

fot. Adrian Midgley

Skond sie wziyna kara?

U nos na Ślonsku kara, to ni ma to co sie dostowo, jak sie co fest napocho. Rozchodzi sie nom tukyj ło taczka, fest potrzebno we zogrodzie, jak sie chałpa stowio, abo graczków z bajtlami.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Szałot

Jak Ci wto powiy na Ślonsku, że by zjod szałot, to sie go spytej ło co mu sie rozchodzi. Bo po piyrsze szałot to je inaczyj sałata tako zielono a po drugi to je tyż sałatka ino, że z kartofli i inkszych gymizów.

WIYNCYJ »