„Krzikopa” – larmo po naszymu

fot. Karolina Pawelczyk

fot. Karolina Pawelczyk
fot. Karolina Pawelczyk

Przedstawiomy Wom kapela, kiero zaczła grać łod niydowna i mianuje sie „Krzikopa”, co po polsku znaczy „rów”. Majom ino trzi konski, ale jak padajom, bydzie tego wiyncyj.

Kiej byście mieli łopisać swoji grani, to ło co sie w nim rozchodzi, do kogo chcecie śnim trefić?

Rozchodzi sie ło to, żeby było richtig fajne larmo po naszymu. Larmo, kiere kajś w tych oryginalnych piosynkach jest zakodowane, ino trza je wydobyć. A trefić chcymy do kożdego, bo to som fest gryfne piosynki, a boli nos, że żodyn tego niy zno i chcymy to zmiynić!

Jak długo działocie i skuli czego żeście zaczli grać?

Działomy łod września z tymi ludziami, z kerymi teroz działomy :). A zaczli my grać skuli tego, że pora lot tymu Mateusz Dyszkiewicz wynoloz pora starych piosynek, napisoł aranżacje i niy umioł boroczek znojść muzykantów, coby to z nim zagrali. Potym na studiach (we Akademii Muzycznyj w Katowicach) poznoł Michała Paducha, pozbiyroł poru kamratów, nagrali piyrsze konski i zostawili na pora lot, bo dalij niy umieli znojść ludziów, kerzy by chcieli być w zespole. No a na wiosna 2012 znodli reszta ludziów – Dominika Skoczylas, Majka Marszałek i Pawła Tkocza, kerym sie to spodobało. No i na jesiyni my zaczli i gromy!

Jak słuchom ty pora konsków, to czuja, że tam je mocka muzyki elektronicznyj. Mom recht? Kiej byście mogli łopisać to swoji grani.

No ja, momy tam moc kompiutyrów, bo przajymy takiymu graniu, ale jest tyż hejwi metal, muzyka barokowo, trocha Igora Strawińskiego no i ślonskie szlagry na akordiómie! Robiymy to tak, że bierymy ślonski konsek i przerobiom go tak, coby było larmo :).

Wiela mocie nagranych konsków po ślonsku i czy ino po ślonsku?

Nagrane momy 3 konski, z czego jedna – Doliny – z Beskidu Żywieckiego (skuli czego ni ma to do kóńca po ślonsku), a w zanadrzu momy jeszcze dwa po ślonsku. I bydymy robić ino po ślonsku, bo jest tego masa do zrobiynio :).

Skond żeście wziyni ty konski Dolina i Hasiorki?

Kajśmy to usłyszeli, znodli melodie w śpiywnikach (Hasiorki u Adolfa Dygacza), no a robiymy tyż “nowe” konski, kiere wszyscy znajom, bo kożdy je słyszoł na wystympach na festynach (momy w przigotowaniu „Karlika” i „Gdybym to ja miała”).

A czymu sie mianujecie krzikopa?

Bo to jest richtig gryfne słowo.

To byli my – Krzikopa!

Wiyncyj ło Krzikopie tukyj:

http://www.facebook.com/pages/Krzikopa/352810184808128

http://www.krzikopa.pl

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. unsplash

Skond sie wzion ciul?

Kiejbymy dzisio komu pedzieli „ty ciulu”, to by to było fest szpetne i żadne. Ale pora lot do zadku tak sie godało i żodyn sie niy gorszył. Dejmy na to baba mogła ciulnyć chopu abo kajś ciulło w drzewo.

WIYNCYJ »

fot. Mike  Gabelmann

Fojerman

Jak idzie łostać strażokiym? Powiym, ni ma lekko. Jak wto chce być inoś ochotnikiym, to ni ma wiynkszego problymu, ale coby łostać zawodowym, to trzeja sie namachać i to fest a fest. Nojprzód trza mieć zdrowie choby koń i  skończyć jakoś szkoła.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Szałot

Jak Ci wto powiy na Ślonsku, że by zjod szałot, to sie go spytej ło co mu sie rozchodzi. Bo po piyrsze szałot to je inaczyj sałata tako zielono a po drugi to je tyż sałatka ino, że z kartofli i inkszych gymizów.

WIYNCYJ »