Kaj idzie dychnyć?

Park Ślonski / fot. Iwona Łach
Park Ślonski / fot. Iwona Łach

Jak to piyknie, że momy już moj.  A wiela to dziepiyro uciechy, że niy trzeja ciś do roboty w majówka, pra?

Ale bez tyn czas, trzeja co wynokwić, coby niy zmitrynżyć tego wolnego. Dejmy na to idzie se zrobić tako mało rajza. Kiej ni momy nic obsztalowane wcześnij abo tyż prozny bajtlik, to niy wadzi. U nos tyż je gryfnie! Wejrzijcie se, kaj idzie pociś se dychnyć.

Na koło

Tym, kierzy radzi jeżdzom na kole, mogymy pedzieć, że se majom zrobić tako rajza po Rybniku. Som tam rychtyk piykne drogi, po kieych idzie se pojeździć i połoglondać cołko prziroda.  Toż to je rajza na kole bez las, bez miasto i cołki Zalyw Rybnicki. Kożdy bajtel, łojciec i starzik tymu poradzi. Kapka dalij w Rudach Raciborskich je srogi park przi kościele Cysterskim. Idzie se tam zmaszkecić lody, siednyć na chwila i dychnyć. Jeździ tam tako zabytkowo kolejka wonskotorowo. W niedziela tyż sie do niom karnyć.

Na trowie

Jak se wto chce rozłożyć deka na trowie, zjeś se co i legnyć, to nojlepij naszykować jaki klapsznity, brauza do popicio i ciepnyć to wszyjstko do koszyka ze słomionki i ciś na katowicki Sztauwajery. Łod wody je przijymny chłodek, a stromy tam fest cicho szumiom. Mogymy se poleżeć i mieć wszystko w nosie.

Na rajza z bajtlami

Nojlepszy na rajza z bajtlami je Park Ślonski. Mo tam co robić i tyn wielki i mały. Idzie iś do zoo, podziwać sie na afy, idzie tyż iś do wesołego miasteczka i pojeździć na karasolach abo na “elka”, tako kolejka, kiero jedzie nad cołkim parkiym w ta i we wta. Fajnie tak se obejrzeć wszystko z wiyrchu.

Park Ślonski / fot. Iwona Łach
Park Ślonski / fot. Iwona Łach

Na zwiedzani

Na Ślonsku je rychtyk moc starych zomków, kiere se tu kiejsik postawili szlachcice i inksi bogocze. Podug nos nojpiykniyjszy je zomek w Pszczynie i park, kole niego. Jak wto mo rod historyjo i zabytki, to Pszczyna bydzie nojgryfniyjszym miyjscym na majówka.

Nad woda

Jak chcesz sie łopolić, a mono i potoplać we wodzie, ciś na tyski Paprocany. Woda, piosek i klara, kiero fest blynduje po łoczch – nic wiyncyj do szczynścia nie trza.

Na szpacyr 

Wto rod łazi po lesie i słucho jak kukajom kukułki, abo inksze ptoki śpiywajom,  tymu sie spodobo Arboretum Bramy Morawskiej, kiere sie napoczyno w Raciborzu. Je to taki wielki ogród botaniczny, w kierym som roztomajte rośliny. A kapka dalij som stawy na Wielikoncie, kaj idzie nafutrować łabyndzie i kaczki. Dejcie yno pozór, coby wos żodyn nie chapnył w palec, bo to som gizdy i soronie.

Na spokojnie

Kiej ni mosz czasu, geltu abo chyńci, żeby sie kaj szlajać bez trzi dni, to pamiyntej, że w laubie przi wuszcie z grilla tyż je fajnie. Pod wiela nie leje, no.

Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. unsplash

Skond sie wzion ciul?

Kiejbymy dzisio komu pedzieli „ty ciulu”, to by to było fest szpetne i żadne. Ale pora lot do zadku tak sie godało i żodyn sie niy gorszył. Dejmy na to baba mogła ciulnyć chopu abo kajś ciulło w drzewo.

WIYNCYJ »

fot. Jeff Weese

Gody bez haje

Kiej sie cołko familijo trefi pospołu bez Gody, to zawdy je ło czym godać. Tymatów do łosprowki je moc, pra. Ale som taki, ło kierych lepij niy łozprawiać, bo idzie se fest zaszkodzić, abo gorzyj jak potym je haja.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Szałot

Jak Ci wto powiy na Ślonsku, że by zjod szałot, to sie go spytej ło co mu sie rozchodzi. Bo po piyrsze szałot to je inaczyj sałata tako zielono a po drugi to je tyż sałatka ino, że z kartofli i inkszych gymizów.

WIYNCYJ »